Yliopistoilla on keskeinen rooli globaalien uhkien lieventämisessä – julkaisivat 12 kestävän kehityksen ja vastuullisuuden teesiä

teesien numeroita
Vaasan yliopisto ja muut suomalaiset yliopistot ovat julkaisseet tänään yhteiset kestävän kehityksen ja vastuullisuuden teesit. Näissä 12 teesissä listataan toimenpiteitä, joihin yliopistot aikovat viipymättä ryhtyä.

– Globaalit uhat kuten ilmastonmuutos, elonkirjon väheneminen ja eriarvoistuminen koskettavat ihmiskuntaa laajasti. Yliopistot ovat tietoisia siitä, että niillä on keskeinen rooli näiden globaalien uhkien lieventämisessä, sanoo Vaasan yliopiston vastuullisuus- ja eettisyysjohtaja Tommi Lehtonen.

Lehtonen kuuluu teesit laatineeseen Unifin eli Suomen yliopistojen rehtorineuvoston työryhmään. Työryhmässä ovat mukana kaikki Suomen yliopistot ja Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL.

Teesit sisältävät toimenpidesuosituksia yliopistojen opetukseen, tutkimukseen, hallintoon, yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen ja rahoitusmalliin. Näitä ovat esimerkiksi kestävyyden ja vastuullisuuden perusteiden tuominen kaikkiin opintoihin, päästöjen vähennystavoitteet, määrätietoinen syrjinnän kitkeminen ja kestävyysajattelun sisällyttäminen kaikkeen toimintaan johtamisjärjestelmistä rekrytointikriteereihin ja tutkimushankkeiden arviointiin.

– Teesit pyrkivät sanoittamaan sitä, miten yliopistot kantavat yhteiskuntavastuutaan globaalien uhkien edessä. Yliopistot tuottavat tietoa ja tutkimusta, toinen keskeinen tehtävä on eri alojen osaajien koulutus ja kolmas yhteiskunnallinen vaikuttavuus, Lehtonen muistuttaa.

Osa teeseistä keskittyy kestävyyden ja vastuullisuuden tuomiseen yliopiston johtamiseen ja toimintaan. Lehtosen mukaan Vaasan yliopistossa kestävä kehitys tulee nyt esiin etenkin yliopiston kampusuudistuksessa.

– Vaasan yliopiston kampuksen uudistaminen ja tiivistäminen tarjoaa hyvän mahdollisuuden miettiä laajemmin kestävän kehityksen toteutumista yliopistolla. Yliopiston kestävän kehityksen työryhmässä olemme esimerkiksi tekemässä laskelmaa yliopiston hiilijalanjäljestä ja suunnitelmaa siitä, miten yliopistosta tulisi hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Lehtonen kertoo, että korona-aika on vähentänyt selvästi esimerkiksi yliopistossa tapahtuvaa työ- ja konferenssimatkustusta, millä on ollut myönteinen vaikutus hiilijalanjäljen pienentymiseen. Hän toivoo, että tästä otettaisiin oppia myös tulevaisuuteen - eli otettaisiin matkustamisesta koituvat päästöt huomioon ja suosittaisiin esimerkiksi etäkonferenssien järjestämistä.

Unifin kestävän kehityksen ja vastuullisuuden teesit

Vaasan yliopiston kestävän kehityksen ja vastuullisuuden sivut

Image
Mitä mieltä olit jutusta?