Yliopisto uudistaa tukipalveluiden organisaatiotaan

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopisto uudistaa kevään 2016 aikana organisaatiotaan asiakaslähtöisemmäksi, sujuvammaksi ja joustavammaksi. Lähes vuoden mittaisessa yhteisessä kehittämistyössä on kuultu opetus- ja tutkimushenkilökunnan ja opiskelijoiden toiveita ja palvelutarpeita.

Kaikki opetusta ja tutkimusta tukevat toiminnot kootaan Yliopistopalveluihin. Uutta rakennetta ohjaavat palvelulähtöisyys ja uudistuvat toimintatavat, ja jatkossa rakenteessa on kahdeksan palveluyksikköä.

Yliopistopalvelut jakautuvat akateemisiin palveluihin ja yhteisiin palveluihin.

Akateemisiin palveluihin kuuluvat opiskelu, opetus, tutkimus sekä viestintä ja kumppanuudet. Akateemisia palveluita johtaa vararehtori Jari Kuusisto.

Yhteisiin palveluihin kuuluvat kampuspalvelut (mm. tilat ja it), talouden ja hankehallinnon palvelut ja henkilöstön palvelut. Lisäksi tiedekuntiin tulee kaksi lähipalveluyksikköä. Yhteisiä palveluita johtaa talousjohtaja Marko Ylimäki.

Uuden rakenteen päällikkötehtävät tulevat sisäiseen hakuun tammi-helmikuussa, ja muuta henkilökuntaa koskevat henkilöstöratkaisut tehdään 15.2. mennessä. Harkittavat henkilöstöratkaisut (henkilökunnan vähentämiseen liittyvien ratkaisujen lisäksi myös mm. tehtävämuutokset, tulosyksikön vaihtuminen jne.) koskevat yliopistossa tukipalvelutehtävissä toimivaa henkilöstöä. Tiedekuntien opetusta ja tutkimusta tukeva henkilökunta ja Tritonian kirjastohenkilökunta on rajattu toimenpiteiden ulkopuolelle.

Uusi organisaatiomalli otetaan käyttöön 1.4.2016 alkaen. Päätöksenteko etenee yhteistoimintalain asettamat velvoitteet ja uuden organisaation rakentamiseen liittyvä seikat huomioiden.

Lisätietoja:   
rehtori Suvi Ronkainen, p. 029 449 8073
vararehtori Jari Kuusisto, p. 029 449 8291

Mitä mieltä olit jutusta?