Yliopisto selviää alle 10 työntekijän irtisanomisella

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena irtisanotaan kuusi henkilöä ja kolme siirtyy osa-aikaiseksi. Yt-neuvottelujen piirissä on opetuksen ja tutkimuksen tukipalveluissa toimiva muu henkilökunta, kaikkiaan noin 150 henkilöä. Saksan kielen osalta yliopisto pyrkii löytämään asiaan ratkaisun ilman yt-toimenpiteitä, ja valmistelu jatkuu mm. opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa keväällä 2016 käytävillä neuvotteluilla.

Vaasan yliopiston tukipalveluiden säästötarve vuositasolla on 500 000 €, josta noin puolet pystytään säästämään tilakuluja karsimalla, eläköitymisin sekä henkilöstön ehdottamin säästökeinoin. Muu säästö joudutaan etsimään henkilöstöratkaisuilla.

Rehtori Suvi Ronkainen on pahoillaan siitä, että irtisanomisilta ei vältytty.

– Nämä toimenpiteet ovat viimeinen keino ja välttämättömiä yliopistojen rahoituksen pienentyessä.

Suomen yliopistojen valtionrahoitus on pienentymässä tulevina vuosina pysyvästi. Samaan aikaan hallitusohjelman linjauksissa suunnitellaan leikattavaksi koulutukseen ja tutkimukseen suunnattavaa rahoitusta, ja esimerkiksi Tekes- ja SHOK -rahoitusleikkausten ennakoidaan vaikuttavan merkittävästi Vaasan yliopiston rahoituspohjaan lähivuosina.

Työ jatkuu

Rehtori painottaa yhteistyön merkitystä kaikkien alueen toimijoiden edun turvaajana.

­– Olemme edelleen kansainvälisesti tunnustettu ja alueellisesti vaikuttava tiedeyliopisto, ja pian valmistuvan uuden strategian myötä näen edessämme valoisan tulevaisuuden. Teemme aktiivisesti yhteistyöavauksia ja solmimme kumppanuuksia, mikä on yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmasta entistäkin tärkeämpää.

Joustavat palvelut

Keväällä yliopistossa siirrytään uuteen joustavaan ja asiakastarpeista lähtevään tukipalvelujen organisaatiomalliin. Kaikki opetusta ja tutkimusta tukevat toiminnot kootaan Yliopistopalveluihin. Henkilökunta työskentelee joko akateemisissa tai yhteisissä palveluissa.

Akateemisiin palveluihin kuuluvat opiskelu ja opetus, tutkimus sekä viestintä ja kumppanuudet. Akateemisia palveluita johtaa vararehtori Jari Kuusisto. Yhteisiin palveluihin kuuluvat kampuspalvelut, talouden ja hankehallinnon palvelut sekä henkilöstön ja johdon palvelut. Lisäksi tiedekuntiin tulee kaksi lähipalveluyksikköä. Yhteisiä palveluita johtaa talousjohtaja Marko Ylimäki.

Uusi organisaatiomalli otetaan käyttöön 1.4.2016 alkaen.

Lisätietoja:

rehtori Suvi Ronkainen, 029 449 8073
vararehtori Jari Kuusisto, 029 449 8291

Mitä mieltä olit jutusta?