Yliopisto palkitsi vuoden 2010 tutkimus- ja opetusteot

Uutisen oletuskuva
Vuosipäivän juhlassaan 27. tammikuuta Vaasan yliopisto palkitsi vuosittaiseen tapaansa henkilökuntaa sekä tutkimus- että opetusteoista. Vuoden tutkimusteko -palkinnon sai tällä kertaa kauppatieteiden tohtori, professori Marko Kohtamäki kauppatieteellisen tiedekunnan johtamisen yksiköstä. Opetusteko-palkinto myönnettiin teologian tohtori, yliopistonlehtori Tommi Lehtoselle filosofiseen tiedekuntaan.

Palkintoperusteluissa todetaan, että Marko Kohtamäki on edennyt urallaan nopeasti ja osoittanut kehittymishakuisuutta, laaja-alaisuutta ja aktiivista yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa. Kohtamäki on toiminut aktiivisesti muun muassa mittavan Shok (Strateginen huippuosaamisen keskittymä) -hankkeen valmistelussa. Viisivuotinen Future Industrial Services -hanke antaa mahdollisuuden pitkäjänteiseen tutkimus- ja kehittämistyöhön.

Kohtamäki on lisäksi orientoitunut kansainvälisesti, ja hän toimii Associate Fellow -nimikkeellä Oxfordin yliopiston Said Business Schoolissa. Kohtamäki työskentelee professorina Epanet-verkoston Yrittäjyys-hankkeessa.

Vuoden opetusteko -palkinnon saanut Tommi Lehtonen vastaa filosofian opetuksesta Vaasan yliopistossa. Hän on kehittänyt filosofian sivuaineopinnot vastaamaan yliopiston eri koulutusohjelmien tarpeita ja saanut erinomaista palautetta kursseistaan opiskelijoilta. Lehtosen panos yliopiston jatkokoulutukseen on merkittävä. Hänen jatko-opiskelijoille suunnatut tieteenfilosofian ja kriittisen ajattelun kurssit ovat suosittuja kaikkien tiedekuntien tohtoriopiskelijoiden keskuudessa.

Lehtonen on lisäksi toiminut merkittävällä tavalla tiedekunnan ja yliopiston vaikuttavuuden edistämiseksi. Hän on ollut mukana Oiva Ketonen -luennon järjestelyissä ja vastannut Sanomalehtiyliopiston Tiede ja maailmankatsomus -seminaarin järjestelyistä.

Ylioppilaskunta palkitsi hyviä opettajia

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta VYY julkisti juhlassa omat palkintonsa. Vuoden 2010 Hyvä opettaja -palkinto jaettiin tällä kertaa soveltavan kielitieteen professori Anita Nuopposelle. Best International Teacher -palkinnon sai englannin kielen professori Gerald Porter.

Mitä mieltä olit jutusta?