Yliopisto ottaa käyttöön sähköisen plagiaatintunnistuksen

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopistossa otetaan käyttöön sähköinen plagiaatintunnistusjärjestelmä.
Kuva: flickrcc

Ohjelmaksi on valittu Turnitin, ja hankinta on tehty kuuden yliopiston yhteistyönä (Aalto-yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Taideyliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Vaasan yliopisto).

Järjestelmän käyttöönotolla halutaan varmistaa opetuksen laatua. Ensisijainen tavoite on, että sähköinen plagiaatintunnistus toimii ohjauksen välineenä sekä ehkäisee vilpillistä käyttäytymistä.

Turnitin-ohjelmaa on pilotoitu Vaasan yliopistossa syksystä 2013 lähtien, ja ohjelma on henkilökunnan käytössä tammikuusta 2014 alkaen. Rehtori on 3.12.2013 vahvistanut, että yliopistossa laadittaville opinnäytteille (kandidaatintutkielmat, pro gradu -tutkielmat, diplomityöt, lisensiaatintutkimukset ja väitöskirjat) tehdään ennen töiden hyväksymistä alkuperäisyyden tarkastus Turnitin-ohjelmalla.

Opinnäytteiden osalta käyttöönotto otetaan velvoittavana käyttöön lukuvuoden 2014–2015 alusta lukien. Opinnäytteet tarkastetaan ennen työn jättämistä lopulliseen tarkastukseen. Väitöskirjojen osalta tarkastus tehdään ennen esitarkastusta. Opintohallinto valmistelee käytännön menettelyohjeet.

Turnitin ohjesivusto


Vaasan yliopiston menettelyohjeet vilppitapausten käsittelyssä

Vaasan yliopiston eettiset suositukset

Mitä mieltä olit jutusta?