Yliopisto ja ammattikorkeakoulu yhteiseen tekniikan opetukseen

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopisto VY ja Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK ovat sopineet laajasta yhteisen tekniikan opetuksen käynnistämisestä yliopiston tekniikan kandidaatin ja ammattikorkeakoulun insinöörikoulutuksessa. Yhteistyöllä saavutetaan erikoistumista, laatua ja laajuutta ilman tarvetta henkilöresurssien lisäämiseen.
Vaasan yliopiston ma. rehtori Jari Kuusisto ja VAMKin rehtori Tauno Kekäle.
Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen puhumassa korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaarissa.
Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen

- Suomen mittakaavassakin uudenlainen ja edistyksellinen opetuksen sisältöjen jakaminen ja opetusresurssien yhdistäminen lisää valinnanvaraa opiskelijoille ja palvelee yhä paremmin elinkeinoelämän tarpeita, iloitsee VAMKin rehtori Tauno Kekäle.

Opetusta yhdistetään aloilla, joissa on tarkoituksenmukaisia sisällöllisiä yhtymäkohtia, kuten energia- ja informaatiotekniikka, sähkö- ja tietotekniikka sekä tuotantotalous ja konetekniikka. Osa uudesta opetuksesta tulee tarjolle jo ensi syksynä ja täysi tarjonta on saatavilla syksystä 2017.

Yhteistyössä huomioidaan erityisesti seudun energiateknologian keskittymän tarpeet.

- Sen haasteisiin voimme vastata nyt entistä vahvemmilla opetussisällöillä, kun yhdistämme opettajiemme osaamisen, lupaa VY:n teknillisen tiedekunnan dekaani Erkki Antila.

Energiakeskittymä kiittää korkeakoulujen uudistuskykyä

Vaasan seudun energiakeskittymän yritykset hyötyvät siitä, että opetusalan toimijat yhdistävät voimansa tehostamaan opetusta.

- Yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteistyö on vahva esimerkki uudistuskyvystä. Wärtsilä haluaa olla teknologiajohtaja omalla alallaan myös tulevaisuudessa, ja on tärkeää, että sekä opetuksen sisältö että rakenne kehittyvät ajan mukana, kommentoi Wärtsilä Finland Oy:n toimitusjohtaja Stefan Damlin.

Korkeakoulukumppanusten opiskelijat voivat suorittaa yhteisiä opintoja jopa kahden vuoden opintoja vastaavan ajan. Opetusyhteistyötä ammattiaineiden lisäksi tehdään kielten, luonnontieteiden ja matematiikan opinnoissa. Insinööritutkinnon sisältö toteutetaan siten, että se antaa riittävät valmiudet siirtyä joustavasti diplomi-insinöörin koulutusohjelmaan.

- Näin syvälle opetukseen ulottuva yhteistyö poistaa AMK-opiskelijalta tarpeen suorittaa silta- eli täydentäviä opintoja. Yliopisto-opiskelijalle tarjoutuu monipuolinen näkemys tekniikan alan koko ammattikuvasta, summaa VAMKin tekniikan johtaja Jorma Tuominen.

Koulutusyhteistyö tiivistää entisestään toimijoiden Tekniikan kampus -yhteistyötä, joka pohjautuu vahvasti erityisesti vuonna 1996 yhteisesti käynnistettyyn tekniikan laboratorio- ja tutkimuskeskus Technobothniaan.

Ministeri odottaa luovia avauksia korkeakouluilta

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen puhui teemasta ”Suomi osaamisen kärkimaaksi” Vaasassa järjestettävässä korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaarissa keskiviikkona 9.12. Hän haastoi korkeakoulut talkoisiin Suomen talouden nostamiseksi.

– Korkeakoulut ovat keskeisessä asemassa, kun etsitään uusia ratkaisuja, palveluita ja tuotteita, joilla talouskasvu saadaan nousuun.

Ministeri Grahn-Laasonen toivoo vahvoja osaamiskeskittymiä Suomeen.

– Ne löytyvät, kun korkeakoulut profiloituvat omiin vahvoihin osaamisalueisiinsa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö odottaa helmikuussa korkeakouluilta uusia ja luovia avauksia profiloitumiseen ja keskinäisen yhteistyön tiivistämiseen.

– Yhdessä korkeakoulujen kanssa haemme yhteistä näkemystä Suomen tulevasta korkeakoulukentän rakenteesta, ministeri Grahn-Laasonen lupaa.

Mitä mieltä olit jutusta?