Yliopisto edistää yritysten verkottumista

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston johtamisen ja viestintätieteiden yksiköt ovat mukana monitieteisessä Nopean verkottumisen ekologia (Parvi3) -hankkeessa. Sen tavoitteena on nostaa esiin verkostomaisen liiketoiminnan periaatteita ja hyviä käytäntöjä. Verkostomaisen liiketoiminnan vastakohtana nähdään toimintamalli, jossa yritysten väliset suhteet ovat ohuita ja yritysten välinen vaihdanta perustuu korostuneesti kilpailun hyödyntämiseen. Kilpailua korostettaessa syntyy kuitenkin liiketoiminnan ja yhteiskunnan kannalta haitallisia ilmiöitä. Näistä tunnetuimpia ovat opportunismi (oman edun tavoittelu toisten kustannuksella), toiminnan lyhytjänteisyys (kvartaalitalous), ylikilpailuttaminen (laatu kärsii liian tiukalle vedetyn kilpailutuksen takia) ja kasvavat kilpailutuskustannukset.
(Photo: Stock.XCHNG)

Verkostomainen liiketoiminta yhdistää toisistaan riippuvaiset yritykset liiketoiminnan ”ekosysteemeiksi”, jotka kilpailevat elintilasta toisia ekosysteemejä vastaan. Näissä ekosysteemeissä kilpailu, toimijoiden sosiaaliset suhteet (kuten luottamus ja hyvä vuorovaikutus) ja hierarkkisesti johdettu toiminta nivoutuvat vaikeasti yhteen sovitettavaksi kokonaisuudeksi. Parvi3-hanke etsii vastauksia ohjausmekanismien yhteensovittamiseen luonnossa esiintyvistä toimintamalleista. Näistä mielenkiintoisimpia ovat parviälyjärjestelmät, joissa erilaiset hyönteis- ja eläinlajit organisoituvat tehokkailla yhteistoiminnallisilla tavoilla.

– Jos tiettyjen kalojen salamannopea parvikäyttäytyminen perustuu lajin parveutumisviettiin ja tehokkaaseen kylkiviiva-aistiin, niin minkälainen toiminnan logiikka ja minkälaiset ”aistit” saavat yritykset muodostamaan tehokkaita, innovatiivisia ja kukoistavia ekosysteemejä, kysyy professori Vesalainen.

Parvi3 -hanke syntyi Turun yliopiston, VTT:n ja Vaasan yliopiston tutkijoiden yhteisen suunnittelun tuloksena. Tutkimuslaitosten työnjaon mukaan Vaasan yliopisto tarkastelee yritysten verkostoitumiskykyä liiketoiminnallisena, organisationaalisena ja viestinnällisenä kysymyksenä.  Hankkeen johtaja Vaasan yliopistossa on professori Jukka Vesalainen kauppatieteellisestä tiedekunnasta. Professori Merja Koskela vastaa hankkeen viestintätieteiden osiosta.

– Jotkut syvempää vuorovaikutusta estävistä tekijöistä liittyvät viestintään. Me aiomme selvittää, miten niiden yli päästään, sanoo professori Koskela.

– Hankkeessa ainutlaatuista on se, että se yhdistää monen alan teorioita ja käsitteitä. Tämä mahdollistaa ilmiön kokonaisvaltaisen tarkastelun. Liian usein tutkijat syyllistyvät tarkastelemaan ilmiöitä suppeasti omista näkökulmistaan, jolloin laaja-alainen ymmärrys jää puuttumaan, toteavat professorit.

Hankekausi on 01.01.2013–30.06.2014 ja kokonaisbudjetti noin 580 000 euroa, josta Vaasan yliopiston osuus on noin 280 000 euroa. Projekti liittyy Tekesin ”Strategiset avaukset” -ohjelmaan, jossa etsitään uusia ja erikoisiakin toimintamalleja yritysten kilpailukyvyn edistämiseen.

Mitä mieltä olit jutusta?