Yliopisto edistää ensi vuonna johtamisen ja energian tutkimusta ja koulutusta

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston hallitus on hyväksynyt yliopiston vuoden 2013 talousarvion. Talousarvion loppusumma on 39,4 M€. Menot katetaan valtionrahoituksella 28,1 M€, tutkimus- ja koulutushankkeilla 9,9 M€ sekä pääoman tuotolla. Talousarvio on 400 000 € alijäämäinen, mikä katetaan viime vuoden ylijäämällä.
(Kuva: flickrCC)

Ministeriön uusi rahoitusmalli suosii Vaasan yliopistoa. Valtionrahoitus kasvaa 4,6 %. Hanketoiminnan tuotot kasvavat 15 %.

Yliopiston pääomakeräyksen tuottoa kohdistetaan tiedekunnille, Levón-instituutille ja yliopistopalveluihin. Suurimman osuuden saavat kauppatieteellinen ja teknillinen tiedekunta. Pääoman tuoton käyttökohteita ovat mm. yliopiston tohtorikoulutus, johtamisinstituutti, Vaasan energiainstituutti sekä geoenergiahanke.

Tiedekuntien osuudet perustuvat pääosin tiedekuntien opetus- ja tutkimustoiminnan tuloksellisuuteen opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusmallia mukaillen.

Kauppatieteellisen tiedekunnan tutkintotavoite kasvaa ensi vuoden alusta 30 tutkinnolla ja tiedekunnan perusbudjetti kasvaa 13 prosenttia kuluvaan vuoteen verrattuna.

Yliopiston talous on tasapainossa ja tutkimuksen ja koulutuksen tuloksellisuus on hyvässä kasvussa.

Mitä mieltä olit jutusta?