Yhtä aloituspaikkaa kohti 11 hakijaa - sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriopinnot ...

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelmaan tuli 222 hakemusta keskiviikkona 20.9. päättyneessä korkeakoulujen yhteishaussa. Ohjelmaan valitaan 20 opiskelijaa. Viime vuonna hakijoita oli 186.

Vaasan yliopisto toteuttaa sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelmaa Helsingissä. Ohjelmaan valitut opiskelijat suorittavat hallintotieteiden maisterin tutkinnon, jonka pääaine on sosiaali- ja terveyshallintotiede.  Ensimmäisen kerran ohjelma oli haussa syksyllä 2015, ja kesäkuussa 2017 valmistuivat ensimmäiset maisterit.

– Erityisesti opiskelijat ovat olleet tyytyväisiä joustavaan tapaan tehdä opintoja. Monella heistä opiskelujen lisäksi aikaa vaativat työ ja perhe. Tästä huolimatta he ovat osallistuneet erittäin aktiivisesti myös lähiopintoihin, sanoo yliopistonlehtori Juha Lindell.

– On jopa pieni ihme, että opiskelijat ovat pystyneet etenemään sekä omien että yliopiston suunnitelmien mukaisesti, vaikka työ- ja elämäntilanteet ovat kaikilla erilaiset. Opiskelijoiden yhteishenki ja yhteistyö on ollut myös esimerkillistä. Tämä varmasti johtuu siitä, että tämän kaltainen yliopiston jalkautuminen Helsinkiin ja etenkin vahva yhteistyö Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kanssa on ollut toimivaa ja innostavaa, kertoo professori Pirkko Vartiainen.

Maisteriohjelman tavoitteena on kouluttaa osaavaa henkilöstöä sosiaali- ja terveysalalle vahvistamalla opiskelijoiden johtamis- ja esimiesvalmiuksia sekä lisätä heidän hallinnollista ja taloudellista osaamistaan.

Valinta maisteriohjelmaan perustuu hakijan aikaisempaan korkeakoulututkintoon ja -opintoihin, valintakoetta ei järjestetä. Korkeakoulut julkistavat opiskelijavalinnan tulokset viimeistään 24. marraskuuta, ja koulutukseen valittujen tulee ottaa opiskelupaikka vastaan viimeistään 8. joulukuuta.

Lisätiedot:
Professori Pirkko Vartiainen, p. 029 449 8349
Yliopistonlehtori Juha Lindell, p. 029 449 8380
Asiantuntija, hakijapalvelut Miisa Aho, puh. 029 449 8166

Mitä mieltä olit jutusta?