Yhdeksäsluokkalaisten talousosaaminen parani pelillisen verkko-oppimisen avulla

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston tutkimuksesta käy ilmi, että yhdeksäsluokkalaisten taloustiedon osaaminen parani, kun normaalin kouluopetuksen rinnalla käytettiin pelillistä Oma Onni verkko-oppimisympäristöä.
Vaasan yliopiston taloustieteen professori Panu Kalmi, Sedun lehtori Ari Autio ja opiskelijat Moona Mäkelä sekä Matias Kuoppala Sedusta.

Oma Onni on eteläpohjalaisen koulutuskeskus Sedun kehittämä verkko-oppimisympäristö, jossa yhdistetään vertaisoppimista ja verkko-oppimisympäristöä. Talousasioita opetetaan muun muassa pelien ja videoiden avulla.  Vaasan yliopistossa tutkittiin, millaisia vaikutuksia Oma Onnin käyttämisellä oli yhdeksäsluokkalaisten taloustietämykseen ja säästämiskäyttäytymiseen.

– Tutkimuksen tulokset osoittavat, että yhteiskuntaopin oppimäärään kuuluvan taloustiedon kurssin jälkeen oppilaiden tietämys talousasioista parani sekä Oma Onni-ohjelmaan osallistuneissa luokissa että vertailuryhmässä, joka ei Oma Onniin osallistunut. Oma Onni-opetukseen osallistuneiden koulujen oppilaiden tietämys parani kuitenkin enemmän kuin muiden koulujen oppilaiden, toteaa tutkimuksen tehnyt Vaasan yliopiston professori Panu Kalmi.

Tutkimus suoritettiin tekemällä verkossa kysymykset sekä ennen että jälkeen taloustiedon kurssin.

Taloustietämys lisäsi säästämistä

Professori Kalmin mukaan tutkimuksessa saatiin myös muita mielenkiintoisia tuloksia. Ennen kurssimateriaalin läpikäyntiä tytöt tiesivät talousasioista selvästi vähemmän kuin pojat, mutta kurssin jälkeen eroa ei enää ollut. Tyttöjen oppiminen oli siis parempaa kuin poikien. Tämä tulos ei kuitenkaan liittynyt Oma Onniin. Samoin tyttöjen säästäminen lisääntyi merkittävästi kurssin aikana, toisin kuin poikien.

– Yksi mielenkiintoinen tulos oli myös se, että taloustietämyksen kasvu oli yhteydessä myös säästämisen lisääntymiseen. Tämä vahvistaisi teoriaa, jonka mukaan tiedon lisäys vahvistaa hyödylliseksi koettua käyttäytymistä, Kalmi sanoo.

Kalmin mukaan tutkimus tukee ajatusta, jonka mukaan perinteistä kurssia kannattaisi tukea verkko-oppimisympäristöllä ja siihen liittyvillä peleillä, videoilla ja tehtävillä.

Taloustaitoa opiskelijoilta oppilaille

Erityistä Oma Onni -ohjelmassa on se, että verkko-oppimisympäristöä toteuttavat ja kehittävät Sedun kolmannen vuoden merkonomi- ja datanomiopiskelijat opettajiensa johdolla.  Opiskelijat vastaavat osana omia kurssejaan pelien ja muun materiaalin tuottamisesta verkkoon. Lisäksi ohjelmaan kuuluu koulukäyntejä, joissa opiskelijat käyvät kouluissa esittelemässä verkko-oppimisympäristön yhdeksäsluokkalaisille.

Pelejä, materiaalia ja koulukäyntejä tekevät opiskelijat ovat tyypillisesti vain kolmisen vuotta vanhempia kuin yhdeksäsluokkalaiset. Kyse on siis vertaisoppimisesta, koska nuoret opettavat nuoria.

Sedun datanomiopiskelija Matias Kuoppala kertoo, että tälläkin hetkellä oppimisympäristöön ollaan kehittämässä uusia pelejä.

– Meidän vuosiluokkamme on kehittämässä useita Onni-pelejä. Esimerkiksi Onni Talent -peliä pystyy pelaamaan tietokoneen lisäksi tabletilla ja kännykällä. Se on selviytymispeli, jossa Onni-niminen hahmo pomppii alustalta toiselle. Jos Onni putoaa, takaisin peliin pääsee antamalla talouteen liittyvään kysymykseen oikean vastauksen, Kuoppala luonnehtii.

Merkonomiopiskelija Moona Mäkelä Sedusta on puolestaan käynyt kouluissa opastamassa yhdeksäsluokkalaisia oppimisympäristön käyttöön.

– Ysiluokkalaiset ovat innokkaita oppimaan ja vastailemaan kysymyksiin.  Heitä motivoi, kun kerron, että parhaiten vastannut luokka palkitaan, Mäkelä sanoo.

Oman talouden hallinta tärkeää

Oma Onni -ohjelma sai alkunsa keväällä 2010, kun Oma Säästöpankkia omistavat Kuortaneen ja Töysän Säästöpankkisäätiöt ottivat yhteyttä Koulutuskeskus Seduun ja ehdottivat oman talouden koulutusohjelman järjestämistä. Nykyään Oma Onni -ohjelman toimintaa tukevat Hauhon, Kuortaneen, Parkanon, Rengon ja Töysän Säästöpankkisäätiöt.

Vuoden 2010 pilottivaiheessa mukana oli kolme koulua. Sittemmin hanke on laajentunut, ja taloustietoa opettava Oma Onni -verkko-oppimisympäristö on nykyään käytössä Alajärven, Alavuden, Hämeenlinnan, Ilmajoen, Jalasjärven, Kankaanpään, Karvian, Kauhajoen, Kihniön, Kurikan, Parkanon ja Seinäjoen yläkouluissa. Lisäksi kaksi yläkoulua Hämeenlinnassa käyttää Oma Onnia. Myös muutamat muut alueella toimivat toisen asteen oppilaitokset ovat Sedun lisäksi esittelemässä Oma Onni -ohjelmaa yläkouluille.

– Kaikkiaan ohjelmassa on mukana 20 koulua ja noin 2100 yhdeksäsluokkalaista. Tavoitteena on parantaa aikuistuvien nuorten oman talouden hallintaa, kertoo lehtori Ari Autio koulutuskeskus Sedusta.

Myös Oma Onni -ohjelmassa mukana olevat opiskelijat oppivat hyvin monenlaisia hyödyllisiä työelämän ja talouden taitoja.

– Oma Onni -ohjelma on loistava oppimisympäristö. Parhaiten opiskelijamme oppivat, kun saavat itse opettaa, Autio toteaa.

Professori Kalmin mukaan oman talouden hallinnan merkitys on korostunut entisestään, kun julkisen sektorin rahoituskriisi pakottaa yksilöt suurempaan vastuuseen oman talouden hallinnasta ja toisaalta rahoitusmarkkinoiden kehitys tuo myös uusia mahdollisuuksia.

– Rahoitustuotteet sekä monipuolistuvat että monimutkaistuvat, mikä vaatii suurempaa ymmärrystä talousasioista. On ensiarvoisen tärkeää, että jo koulussa luodaan riittävät työkalut oman talouden hallintaan, Kalmi sanoo.

Testaa taitosi

Haluatko testata, selviytyisitkö sinä yhdeksäsluokkalaisten taloustaidon kurssista? Kokeile verkkotestillä, miten pärjäät suhteessa yhdeksäsluokkalaisiin:

 

Linkki testiin: omaonni.fi/testi

omaonnilogo.jpg

Lisätiedot:

Panu Kalmi, taloustieteiden professori, Vaasan yliopisto, puh. 029 449, panu.kalmi(ät)uwasa.fi

Ari Autio, lehtori, koulutuskeskus Sedu, puh. 040 830 0453, ari.autio(ät)sedu.fi

Mitä mieltä olit jutusta?