Vuosijuhlassa palkittiin opetus- ja tutkimusteoista

Uutisen oletuskuva

Vuosipäivän juhlassa 27. tammikuuta yliopisto palkitsi vuosittaiseen tapaansa henkilökuntaa sekä tutkimus- että opetusteoista. Tutkimusteko-palkinnon sai tällä kertaa professori Erkki K. Laitinen ja opetusteko-palkinnon yliassistentti, FT Anita Nuopponen. Tunnustuksena he saivat graafikko Juha Tammenpään yliopistolle suunnitteleman teoksen Tiedon puu.

Rahoituksen ja laskentatoimen professori Erkki K. Laitinen on tehnyt koko uransa ajan näkyvää ja monipuolista tutkimustyötä, ja hän on paraikaa Suomen Akatemian yhteiskuntatieteellisen toimikunnan jäsen. Opetusteko-palkinnon saaja Anita Nuopponen on kehittänyt aktiivisesti verkon opetuskäyttöä etenkin multimediaviestinnän koulutusohjelmassa. Nuopponen toimii viestinnän laitoksella filosofisessa tiedekunnassa ja Laitinen rahoituksen ja laskentatoimen laitoksella kauppatieteellisessä tiedekunnassa.

Juhlassa jaettiin myös ylioppilaskunnan Hyvä opettaja –palkinnot. VYY:n Hyvä opettaja 2009 –palkinnon sai kansantaloustieteen yliassistentti, KTT Petri Kuosmanen. Häntä kiiteltiin hyvin valmistelluista ja innostavista luennoista, ajankohtaisista esimerkeistä ja hyvästä tavoitettavuudesta. Hyvä kansainvälinen opettaja 2009 –tunnustuksen sai puolestaan yliopiston kielipalveluiden lehtori Jennifer MacArthur, jota myös kiiteltiin tavoitettavuudesta ja paneutumisesta opiskelijoiden tilanteisiin.

Yliopiston vuosijuhlassa juhlapuhujana oli opetusministeri Henna Virkkunen. Hän puhui tutkijanuran ja tutkimuksen kansainvälisen laadun vahvistamisen merkityksestä, kansainvälistymisestä ja tekniikan alan koulutuksen tilanteesta.

Yliopiston rehtori Matti Jakobsson esitteli avauspuheessaan yliopiston yli 40-vuotista kehityskaarta ja tulevaisuuden haasteita. Uusi itsenäinen asema ja hallintomalli luovat hyvän pohjan ponnistaa eteenpäin. Yhteistyö Vaasan ammattikorkeakoulun kanssa luo hyvät puitteet kampusalueen kehittämiselle sekä toimintojen että sisältöjen puolesta.

Mitä mieltä olit jutusta?