Vuosi huipentui valmistuvien juhlaan

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopisto juhlisti tuoreita maistereitaan ja diplomi-insinöörejään keskiviikkona 20. joulukuuta järjestetyssä publiikissa. Joulukuussa todistuksensa sai 94 valmistunutta maisteria ja diplomi-insinööriä sekä 7 tohtorin tutkinnon suorittanutta.
Vararehtori Jukka Vesalainen puhumassa publiikissa.
Vaasan Aktiasäätiön, Mustasaaren Aktiasäätiön ja filosofisen tiedekunnan stipendien saajia.

Vuotuiset tutkintotavoitteet ylitettiin

Vaasan yliopistossa suoritettiin vuoden 2017 aikana erittäin hyvin niin tohtorin tutkintoja kuin ylempiä ja alempia korkeakoulututkintojakin. Tohtoreita valmistui yhteensä 26 kaikilta yliopiston koulutusaloilta: kauppatieteelliseltä alalta 20, teknilliseltä alalta 2, hallintotieteistä 3 ja humanistiselta alalta 1.

Opiskelijat suorittavat kaksiportaisen tutkintojärjestelmän mukaisesti ensin alemman ja sen jälkeen ylemmän korkeakoulututkinnon. Alempia korkeakoulututkintoja eli kandidaatin tutkintoja suoritettiin 502. Ylempiä korkeakoulututkintoja eli maisterin ja diplomi-insinöörin tutkintoja suoritettiin yli 537. Kansainvälisiä opiskelijoita maisterin tutkinnon suorittaneista on noin 11 %.

Vaasan yliopiston opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sovittu tavoite maisterin tutkinnoille oli 480, kandidaatin tutkinnoille 500 ja tohtorin tutkinnoille 19 tutkintoa vuodessa. Kaikissa tavoitteet ylitettiin.

Mitä mieltä olit jutusta?