Vuosi huipentui valmistuvien juhlaan

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopisto juhlisti tuoreita maistereitaan, diplomi-insinöörejään ja tohtoreitaan keskiviikkona 21. joulukuuta järjestetyssä publiikissa. Joulukuussa todistuksensa sai 75 valmistunutta maisteria ja diplomi-insinööriä sekä 7 tohtorin tutkinnon suorittanutta.

Ennätysmäärä ylempiä ja alempia korkeakoulututkintoja

Vuonna 2016 tohtoreita valmistui yhteensä 26 kaikilta yliopiston koulutusaloilta: kauppatieteelliseltä alalta 15, teknilliseltä alalta 6, hallintotieteistä 2 ja humanistiselta alalta 3.

Vaasan yliopistossa suoritettiin vuoden 2016 aikana ennätyksellisen paljon niin ylempiä kuin alempiakin korkeakoulututkintoja. Opiskelijat suorittavat kaksiportaisen tutkintojärjestelmän mukaisesti ensin alemman ja sen jälkeen ylemmän korkeakoulututkinnon. Alempia korkeakoulututkintoja eli kandidaatin tutkintoja suoritettiin 487. Ylempiä korkeakoulututkintoja eli maisterin ja diplomi-insinöörin tutkintoja suoritettiin yli 539. Kansainvälisiä opiskelijoita maisterin tutkinnon suorittaneista on noin 15 %.

– Vaasan yliopiston tavoite maisterintutkinnoille oli 445 vuotuista tutkintoa ja tämä tavoite ylitettiin reippaasti. Tohtoreiden määrän kehitys on myös hieno ja tavoite 21 ylitettiin. Kansainvälisten tutkintojen määrä on hyvällä tasolla, mutta lukuvuosimaksut aiheuttavat meille, kuten muillekin suomalaisille korkeakouluille, uudenlaista haastetta, kertoo opiskelun ja opetuksen palveluiden päällikkö Francesca Cucinotta.

Publiikki on kaksi kertaa vuodessa järjestettävä yliopiston yhteinen valmistuneiden juhla, jossa jaetaan tutkintotodistukset valmistuville opiskelijoille. Lisäksi ohjelmaan sisältyy yliopiston rehtorin ja tiedekuntien dekaanien puheet sekä apurahojen jako ansioituneille opiskelijoille.

Mitä mieltä olit jutusta?