Vesa Moilasen väitös 29.11: Logistiikan tutkimusprosessi

Uutisen oletuskuva
Diplomi-insinööri Vesa Moilasen tuotantotalouden alaan kuuluva väitöskirja "Case Study: Developing a Framework for Supply Network Management" tarkastetaan tiistaina 29.11.2011 klo 12 alkaen luentosalissa F104 (Fabriikki).

Vastaväittäjänä toimii professori Joanna Paliszkiewicz (Warsaw University of Life Sciences) ja kustoksena toimii professori Josu Takala.

Väitöstutkimus analysoi logistiikan tutkimusprosessia

Moilasen väitöstutkimuksessa analysoidaan Harlandin, Zhengin, Johnsenin ja Lammingin (2004) mallia ja tuotetaan kehitysideoita logistiikan tutkimusprosessiin.

Tutkimuksen lähtökohtana on Moilasen mekaanisen puunjalostustoimitusverkoston kehitystyö, jota on analysoitu kahdesta näkökulmasta.

– Kahden kuvauksen avulla havainnollistetaan arvioinnin kohteena olevan mallin tuomaa lisäarvoa tutkimukselle – malli auttoi luomaan laajemman ja syvällisemmän kuvan logistiikan tutkimusprosessista, kertoo Moilanen.

Tutkimuksessa kuvataan useita logistiikan tutkimuksen kehityskohteita. Moilasen mukaan logistiikan tutkimuksen tavoitteet eivät ole tasapainossa.

– Tutkimustavoitteissa on painottunut liikaa uusien mallien ja konseptien keksiminen, kun jo olemassa olevia malleja käsitteleviä ja kehittäviä tutkimuksia on julkaistu suhteellisen vähän. Logistiikan tapaustutkimuksen reliabiliteetti on niin tärkeä tutkimuksen osa-alue, että sen kehittämiseen tarvitaan erityinen menetelmä tai tekniikka.

Tutkimuksessa löydettiin neljä tapaa miten Harlandin ym. mallia olisi mahdollista kehittää. Tärkein mallia koskeva kehittämiskohde käsittelee tieteellisten olettamusten määrittelyjen puuttumista. Toinen kehitysehdotus huomioi mallin dynaamisen luonteen aikaansaaman eritystarpeen mallin eri osa-alueiden määrittelyssä. Kolmas kehitysajatus ohjeistaa mallin tutkimusjärjestyksessä – ensin tutkitaan toimitusverkoston kontekstiosio ja sen jälkeen aktiviteetit. Neljäs mallin kehitysajatus suosittelee huomioimaan oppimisen tasomallin, jos tutkimuksen lähtökohtana on konfliktin ratkaiseminen.

Julkaisun tilaukset ja pdf

Mitä mieltä olit jutusta?