Valmistuneiden juhlaa

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopisto juhlisti tuoreita maistereitaan ja diplomi-insinöörejään perjantaina 18. joulukuuta järjestetyssä publiikissa. Joulukuussa todistuksensa saa yli 100 valmistunutta maisteria ja diplomi-insinööriä sekä 4 tohtorin tutkinnon suorittanutta.

Ennätysmäärä ylempiä korkeakoulututkintoja

Vaasan yliopistossa suoritettiin vuoden 2015 aikana 23 tohtorin tutkintoa. Tohtoreita valmistui kaikilta yliopiston koulutusaloilta: kauppatieteelliseltä alalta 15, teknilliseltä alalta 4, hallintotieteistä 2 ja humanistiselta alalta 2.

Opiskelijat suorittavat kaksiportaisen tutkintojärjestelmän mukaisesti ensin alemman ja sen jälkeen ylemmän korkeakoulututkinnon. Alempia korkeakoulututkintoja eli kandidaatin tutkintoja suoritettiin yli 470. Ylempiä korkeakoulututkintoja eli maisterin ja diplomi-insinöörin tutkintoja suoritettiin yli 510, mikä on ennätyksellisen paljon. Vuonna 2014 ylempiä korkeakoulututkintoja suoritettiin 453. Kansainvälisiä opiskelijoita maisterin tutkinnon suorittaneista on noin 15 %.

– Olen hyvin tyytyväinen näihin tuloksiin. Vaasan yliopisto ylitti hienosti opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sovitut tutkintotavoitteet perus- ja tohtoritutkinnoissa, sanoo ma. rehtori Jari Kuusisto.

Kauppatieteelliseltä koulutusalalta 200:s tohtori

Vaasan yliopistossa valmistuu kauppatieteelliseltä alalta kahdessadas tohtori. Karita Luokkanen-Rabetino saa 18. joulukuuta kauppatieteiden tohtorin tutkinnon. Hän tarkasteli markkinoinnin alan väitöskirjassaan, miten eteläpohjalaiset huonekaluvalmistajat ovat kyenneet sopeutumaan toimintaympäristöönsä aina 1980-luvulta nykyiseen pitkittyneeseen taantumaan saakka.

Publiikki on kaksi kertaa vuodessa järjestettävä yliopiston yhteinen valmistuneiden juhla, jossa jaetaan tutkintotodistukset valmistuville opiskelijoille. Lisäksi ohjelmaan sisältyy yliopiston rehtorin ja tiedekuntien dekaanien puheet sekä apurahojen jako ansioituneille opiskelijoille.

Mitä mieltä olit jutusta?