Väitöstutkimus Pohjoismaisten yritysten investoinneista Kiinaan

Uutisen oletuskuva
Yi Wang analysoi kansainvälisen markkinoinnin alan väitöskirjassaan pohjoismaisten yritysten investointeja Kiinaan. Wang tutkii monikansallisten yritysten selviytymiseen vaikuttavia tekijöitä.
(kuva/picture: flickrcc)

Ulkomaisten tuotannollisten investointien strategiavalintoihin ja tytäryritysten selviytymiseen vaikuttavat useat eri tekijät. Wang tarkastelee yritys-, toimiala- ja kohdemaakohtaisten tekijöiden vaikutusta tytäryritysten selviytymiseen sekä yritysten omistus- ja investointimuotojen valintoihin.

Wang tarkasteli tutkimustaan varten 405 eri Pohjoismaisen yrityksen Kiinaan tekemiä investointeja vuosina 1982–2012.

- Tutkimus osoittaa, että kokemus kohdemaasta lisäsi todennäköisyyttä siihen, että investointimuodoksi valittiin yritysosto tai täysin omistettu tytäryritys. Kokemukset kohdemaasta myös lisäsivät tytäryrityksen selviytymisen todennäköisyyttä, Wang kertoo.

- Mikäli yrityksen tuotanto oli monialaista tai yrityksellä oli kansainvälistä kokemusta valittiin investointimuodoksi todennäköisemmin yhteisyritysmuoto.

Toimialan yritysten lukumäärän kasvulla sekä yrityksen koolla oli positiivinen vaikutus yrityksen selviytymiseen Kiinassa.

Wangin tutkimuksen tulokset tarjoavat hyödyllisiä toimenpidesuosituksia yritysjohtajille sekä julkisen hallinnon päätöksentekijöille.

Tutkimuksessa käytetään transaktiokustannusteoriaa, resurssiorientoitunutta teoriaa sekä institutionaalista lähestymistapaa.

Väitöstiedot

KTM Yi Wangin markkinoinnin alaan kuuluva väitöskirjatutkimus “Multilevel Determinants of Foreign Investments Entry Mode Strategy and Subsidiary Survival of Multinational Enterprises in China: An Analysis of Firms from Small and Open Economies” tarkastetaan perjantaina 21.11.2014 klo 13 Vaasan yliopiston Kurtén-auditoriossa (Tervahovi).  Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Mehmet Demirbag University of Strathclydesta ja kustoksena professori Jorma Larimo.

Väitöskirjan tilaukset ja pdf

Mitä mieltä olit jutusta?