Väitöstutkimus Nigerian mahdollisuuksista biopolttoaineiden käyttämiseen

Uutisen oletuskuva
Nelson Abila tarkastelee tuotantotalouden alan väitöskirjassaan biopolttoaineiden tuotantoa ja käyttöönottoa Nigeriassa kestävän kehityksen ja politiikan näkökulmista.
(kuva/picture: flickrcc)

Nigeria lisää muun maailman vanavedessä biopolttoaineiden käyttöä ja tuotantoa. Biopolttoaineiden tuotannon kehittäminen on Nigeriassa kuitenkin yhä alkuvaiheessa. Biopolttoaineiden kehittäminen on Nigeriassa vaiheessa, jossa luodaan perusta paikallisen tuotannon lisäykselle.

– Kun biopolttoaineiden valmistus pääsee vauhtiin toden teolla, maalla on hallussaan kaksi keskeistä energiantuotannon tekijää: rikkaat raakaöljyvarat ja biopolttoaineteollisuus, Abila kertoo.

Pyrkimys lisätä yhdessä muiden maiden kanssa biopolttoaineiden käyttöä on Nigerian energia- ja talouspolitiikan keskeinen tavoite. Biopolttoaineiden edistäminen perustuu maan kykyyn yhdistää paikallinen tuotanto, tarvittavien voimavarojen saatavuus ja ympäristönsuojelu.

Abila selvittää Nigerian kykyä tuottaa biopolttoaineita. Onko vettä ja viljelysmaata tarpeeksi ja mikä on maan ruokaturvallisuustilanne? Entä onko Nigerian polttoainepolitiikka jättänyt huomiotta kansalaiset pyrkiessä?

Väitöskirja auttaa ymmärtämään syvällisemmin biopolttoaineiden kehittämisen, tuotannon ja käyttöönoton edellytysten, tavoitteiden ja osapuolten kokonaisuutta. Abilan tutkimus muodostuu viidestä aihepiirin keskeisiin kysymyksiin keskittyvästä artikkelista.

Väitöstiedot

M.Sc. Nelson Abilan tuotantotalouden alaan kuuluva väitöskirjatutkimus “Adoption of Biofuels in Nigeria: Analysis of Sustainability and Policy Issues” tarkastetaan torstaina 20.11.2014 klo 12 auditorio Nississä (Tritonia). Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii dosentti Mirja Mikkilä Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta ja kustoksena professori Josu Takala.

Väitöskirjan tilaukset ja pdf

Mitä mieltä olit jutusta?