Väitöstutkimus kehittyvien markkinoiden yritysten kansainvälisestä menestymisestä

Uutisen oletuskuva
Ismail Gölgeci tarkastelee kansainvälisen markkinoinnin alan väitöskirjassaan markkinointi- ja toimitusketjukyvykkyyden sekä kohdemaiden instituutioiden vaikutusta kehittyvien markkinoiden yritysten kansainväliseen menestymiseen.
(kuva/picture: flickrcc)

Tulokset osoittivat, että markkinointi- ja toimitusketjukyvykkyyden väliset suhteet ovat monitahoisia.

– Tulokset markkinointi- ja toimitusketjukyvykkyyksien välisistä yhteyksistä osoittavat, että ihmissuhdekyvyt ovat innovatiivisuuden sekä omaksumiskyvyn edellytys.  Ne molemmat puolestaan johtavat lisääntyvään toimitusketjuketteryyteen, Gölgeci kertoo.

– Innovatiivisuus, omaksumiskyky ja toimitusketjun ketteryys vaikuttivat positiivisesti yritysten kansainväliseen menestymiseen, kun taas ihmissuhdekyvyillä oli vain hyvin vähäinen vaikutus.

Kansainvälisten instituutioiden roolin analysointi puolestaan osoitti, että instituutioiden kehittymisaste sekä institutionaalinen epävarmuus vaikuttivat enimmäkseen odottamattomalla ja välillisellä tavalla keskeisiin suhteisiin.

Institutionaalinen etäisyys vaikuttaa välillisesti positiivisesti ihmissuhdevalmiuksien ja toimitusketjuketteryyden rooliin yritysten vientimenestyksessä.

Yritysten markkinointi- ja toimitusketjukyvykkyyksien yhteisvaikutusta kartoitettiin kvalitatiivisen tutkimuksen avulla, perustuen 14 turkkilaisen yrityksen analyysiin. Työn kvantitatiivinen osuus perustuu 11 hypoteesin testaamiseen 270 turkkilaisessa yrityksessä - yhteensä 540 johtajan näkemyksiin.

Väitöstiedot

M.Sc. Ismail Gölgecin markkinoinnin alaan kuuluva väitöskirjatutkimus “International Performance of Emerging Market Firms: Marketing and Supply Chain Capabilities and Host Country Institutions” tarkastetaan tiistaina 16.12.2014 klo 13 Nissi-auditoriossa, tiedekirjasto Tritoniassa. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Olli Kuivalainen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta ja kustoksena professori Jorma Larimo.

Väitöskirjan tilaukset ja pdf

Mitä mieltä olit jutusta?