Väitöstutkimus arvopapereiden hinnoittelusta

Uutisen oletuskuva
Klaus Grobys tutkii rahoituksen alan väitöskirjassaan osakkeiden hinnoittelua ja hinnoittelun säännönmukaisuuksia poikkileikkausaineiston avulla. Väitöskirja koostuu kuudesta aiheeseen liittyvästä esseestä.
(kuva/picture: flickrcc)

Ensimmäisessä esseessä tutkitaan, kuinka osakemarkkinat reagoivat muutoksiin Yhdysvaltain liittovaltion budjettialijäämässä.

– Muutokset inflaatiokorjatussa budjettialijäämässä vaikuttavat positiivisesti inflaatiokorjattuihin osaketuottoihin, Grobys kertoo.

Grobys hyödyntää näitä tuloksia toisessa esseessään ja esittelee uuden alijäämäshokkeihin perustuvan portfoliorakenteisen riskitekijän, jolla on suora yhteys makrotalouteen. Esseen tulokset osoittavat, että ehdotettu riskitekijä korreloi negatiivisesti taloussuhdanteen kanssa, tarjoten korkeita tuottoja taloussuhdanteen ollessa heikko.

Kolmannen esseen tarkoituksena on syventyä momentum-anomaliaan kansainvälisillä osakemarkkinoilla.

– Momentum-sijoitusstrategia on tuottanut tilastollisesti merkittäviä negatiivisia tuottoja viimeisimpien taantumien aikana. Merkittävä selittävä tekijä tulosten taustalla on vuonna 2007 alkanut rahoitusmarkkinakriisi ja sitä seurannut taantuma.

Neljäs ja viides essee tarkastelevat osakkeiden hinnoitteluun liittyvää idiosynkraattisen volatiliteetin anomaliaa. Neljäs essee tutkii anomaliaa kansainvälisillä osakemarkkinoilla. Empiiriset tulokset osoittavat, että idiosynkraattinen volatiliteetti on merkittävästi positiivisesti hinnoiteltu. Viides essee tarkastelee anomaliaa tilanteessa, jossa idiosynkraattinen volatiliteetti on etukäteen kontrolloitu likviditeetin, yrityksen koon sekä informaation epäsymmetrisyyden suhteen. Viides essee osoittaa vakaan linkin realisoidun idiosynkraattisen volatiliteetin sekä ns. momentum-romahdusten välillä.

Väitöskirjan viimeinen essee tutkii momentum-sijoitusstrategian ja valtioiden luotto-luokituksen välistä suhdetta kansainvälisillä osakemarkkinoilla.

– Vaikka momentum-strategian tuotot ovat osittain selitettävissä yksittäisten valtioiden luottoluokituksilla, tulokset myös osoittavat, että kansainvälinen luottoriskiperusteinen riskitekijä ei pysty täysin selittämään momentum-strategiasta saatavia tuottoja, selittää Grobys.

Väitöstiedot

Klaus Grobyksen rahoituksen alaan kuuluva väitöskirjatutkimus “Essays on Empirical Asset Pricing” tarkastetaan keskiviikkona 17.12.2014 klo 12 Vaasan yliopiston Kurtén-auditoriossa Tervahovissa. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Mika Vaihekoski Turun yliopistosta ja kustoksena professori Sami Vähämaa.

Tilaukset ja pdf

Mitä mieltä olit jutusta?