Väitös: Yrityssaneeraus – hidas tie konkurssiin?

Uutisen oletuskuva
Eija-Leena Kärkisen laskentatoimen ja rahoituksen alaan kuuluvan väitöskirjatutkimuksen mukaan suurin osa yrityssaneerauksessa olevista yrityksistä menee konkurssiin.
Eija-Leena Kärkinen väittelee perjantaina 9. marraskuuta Vaasan yliopistossa. Kuva: Riikka Kalmi

– Yrityssaneerauksen tarkoituksena on tervehdyttää yritys, mutta näyttää siltä, että yrityksiä ei nykyisillä keinoilla saada elinkelpoisiksi, toteaa Vaasan yliopistossa väittelevä Kärkinen.

Osa yrityksistä ajautuu konkurssiin jo ennen kuin varsinainen tervehdyttämisohjelma on laadittu ja osa ohjelman toteuttamisen aikana.

Kärkisen väitöskirjatutkimuksen tulosten mukaan yhtä tyypillistä saneerauksen aikana konkurssiin menevää yritystä ei kuitenkaan löydy.  Tutkimuksessa huomattiin, että konkurssiin menevien yritysten taloudelliset tilanteet saattavat poiketa toisistaan paljonkin jo ennen saneerausta ja toisaalta myös saneerauksen aikana ennen konkurssia.

– Aiemmin uskottiin että vain tietynlainen yritys epäonnistuu saneerauksessa, mutta tutkimukseni tulosten mukaan epäonnistujat ovat hyvin erilaisia, sanoo Kärkinen.

Saneerausohjelmat jäävät usein turhan pinnallisiksi

Yhtenä syynä yritysten epäonnistumisiin voivat olla yritysten tervehdyttämiseksi laaditut saneerausohjelmat, jotka eivät välttämättä pureudu yritysten todellisiin ongelmiin.

– Usein analysoidaan vain lukuja, mutta ei paneuduta todellisiin ongelmiin lukujen taustalla. Tämä aiheuttaa sen, että myöskään käytetyt tervehdyttämiskeinot eivät ole oikeita, korostaa Kärkinen.

Tämän vuoksi sekä yrityksillä itsellään että ohjelmia laativilla selvittäjillä tulisi olla tarpeeksi tietoa ja aikaa taloudellisten ongelmien taustalla vaikuttavien syiden selvittämiseen sekä tehokkaiden saneerausohjelmien laatimiseen.

Pienet yritykset saneerausten keskiössä

Kärkisen väitöskirjatutkimuksessa, kuten yrityssaneerauksissa muutoinkin, suurin osa saneerausyrityksistä on pieniä tai erittäin pieniä. Pienen yrityksen konkurssi on kova paikka niin yrityksen omistajalle itselleen kuin sen sidosryhmille. Saneeraus onnistuessaan on myös parempi vaihtoehto yrityksen velkojille, sillä saneerauksessa jako-osuus on suurempi kuin konkurssissa.

Onnistuessaan yrityssaneeraus olisi siis lottovoitto niin yritykselle, sen sidosryhmille että koko kansantaloudelle, sillä saneerausohjelman toteuttamisen jälkeen yritys voisi jatkaa liiketoimintaansa ja työntekijät työtään.

Lisätiedot

Eija Kärkinen, sähköposti: eija.karkinen@hotmail.com

Kärkinen, Eija-Leena (2018). Essays on Efficiency of Reorganization Process – a Life Cycle Approach. Acta Wasaensia 410. Väitöskirja. Vaasan yliopisto. University of Vaasa.

Julkaisun pdf : http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-476-831-3
Julkaisun tilaukset: https://verkkokauppa.juvenes.fi/tuote/24712

Väittelijän tiedot

Eija-Leena Kärkinen valmistui kauppatieteiden maisteriksi vuonna 2010 Vaasan yliopistosta.

Kärkinen on työskennellyt väitöskirjatyönsä aikana asiantuntija- ja esimiestehtävissä rahoitusalalla sekä tohtorikoulutettavana laskentatoimen ja rahoituksen yksikössä Vaasan yliopistossa. Hän työskentelee tällä hetkellä lehtorina Centria-ammattikorkeakoulussa.

Väitöstiedot

KTM Eija-Leena Kärkisen laskentatoimen ja rahoituksen alaan kuuluva väitöskirjatutkimus ”Essays on Efficiency of Reorganization Process – a Life Cycle Approach” tarkastetaan perjantaina 9.11.2018 klo 12 Vaasan yliopiston päärakennuksen Kurtén-auditoriossa. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Iris Stuart (NHH Norwegian School of Economics, Norja) ja kustoksena professori Teija Laitinen. Väitöstilaisuus on englanninkielinen.

Mitä mieltä olit jutusta?