Väitös: Yrityskaupoilla haetaan kasvua ja uudistumista

Uutisen oletuskuva
Juha Tallin johtamisen alan väitöskirja osoittaa, että pienten yritysten yrityskaupoissa yleistä on kasvun ja strategisen uudistumisen tavoittelu. Toteutuneet yrityskaupat ovat onnistuneita, mutta haasteita voi ilmetä yrityskauppaprosessin kaikissa vaiheissa. Tutkimuksessa tarkastellaan yrityksen uudistumista yrityskaupan yhteydessä.
(kuva/picture: flickrcc)

– Yrityskaupat ansaitsevat oman paikkansa elinkeinopolitiikan keskiössä yritysten perustamisen ja kasvuyrittäjyyden rinnalla, Tall perustelee.

Tallin mukaan pienten yritysten yrityskaupoissa yksilöllistä ovat motiivit, tavoitteet, ostokriteerit sekä yhdistämisprosessien tavoitteet ja aikataulut.

– Toisaalta pienten yritysten yrityskauppaprosessit ovat monimutkaisia, monitasoisia ja monivaiheisia, Tall kertoo.

Sekä ostaja että oston kohde uudistuvat

Kun tarkastellaan yrityksen resursseja ja toimintatapoja, ostajayrityksessä yrityskaupan myötä uudistuivat muun muassa henkilöstö, toimitilat, varasto, koneet ja laitteet, asiakasrekisteri, tavarantoimittajat ja johtamisjärjestelmät.

– Vastaavasti ostettavissa yrityksissä uudistuivat esimerkiksi palkkausmallit, tietojärjestelmät, johtamis- ja yrityskulttuuri ja hallitustyöskentely, Tall kertoo.

Ostajayritysten liiketoiminnassa uudistuivat markkina-alue, tuotteet, palvelut ja asiakkaat sekä liikevaihto kasvoi.

– Ostokohteiden liiketoimintaan tuli mukaan ostajayritysten tuotteita, palveluita ja asiakkaita.

Ostajayrityksen strategian uudistumista oli yrityskauppoja hyödyntävän strategian nouseminen orgaanisen kehittämisen rinnalle.

Uudistumisen analyysi jo ennen yrityskauppaa

Tutkimuksen keskeisenä tuloksena on ostajayritysten käyttöön tarkoitettu strategisen uudistumisen analyysin viitekehys. Sen avulla strategisesta uudistumisesta voidaan tehdä systemaattinen analyysi ennen yrityskaupan toteuttamista.

– Strategisten tavoitteiden saavuttaminen yrityskaupalla voi olla sekä nopeampaa että varmempaa, kun tilannetta analysoidaan ennen yrityskauppaa, Tall kertoo.

Tutkimuksessa hyödynnetään resurssipohjaisen näkemyksen teoriaa yrityksestä ja aikaisempaa yrityskauppatutkimusta. Tutkimus on pitkittäinen monitapaustutkimus. Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastattelujen avulla neljästä ostajayrityksestä.

Väitöstiedot

MMM Juha Tallin johtamisen ja organisaatioiden alaan kuuluva väitöskirjatutkimus “Yrityskauppa ja strateginen uudistuminen” tarkastetaan perjantaina 3.10.2014 klo 13 Seinäjoen ammattikorkeakoululla (Frami F F110, Kampusranta 11, 60320 Seinäjoki). Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Timo Pihkala Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta ja kustoksena professori Jukka Vesalainen.

Julkaisun tilaukset ja pdf

Mitä mieltä olit jutusta?