Väitös: Yrityksen kyky verkostoitua edistää menestymistä

Uutisen oletuskuva
Anne Söderman tutkii johtamisen alan väitöskirjassaan, miten teknologiateollisuuden toimialan yritysjohtajat kytkevät verkostoitumiskyvyn yrityksen menestymistavoitteisiin. Tutkimustuloksena syntyy yritysjohtajien verkostoitumisajattelua kuvaava malli.
(kuva/picture: flickrcc)

Södermanin mukaan verkostokyvykkyys on osa kyvykkyyksien kokonaisuutta. Sitä ei voida rajata yrityksen muista kyvykkyyksistä erilleen.

- Pitkäaikaisen verkostosuhteen edellytyksenä yritysjohtajat pitävät sitä, että yrityksen toiminnan perustekijät kuten toimitusvarmuus, laatu ja tehokkuus ovat asiakkaan näkökulmasta luotettavalla tasolla, Söderman kertoo.

Erikoistuminenkin tuo menestystä

Kyky verkostoitua kehittää ja uudistaa yrityksen toimintaa monin tavoin. Se mahdollistaa yrityksen erikoistumisen, parhaimmillaan yritys löytää tästä erikoisosaamisestaan kestävän kilpailuedun suhteessa muihin alan toimijoihin.

- Esimerkiksi yksi yritysjohtaja kertoo yrityksensä menestymisen perustaksi tarkan fokusoitumisen valitulle kapealle segmentille ja siihen liittyvän verkostoitumisen. Toiset yritysjohtajat kuvailevat, miten yrityksen toiminnan koko ydin on tietyssä erikoisosaamisessa ja miten tarvitaan kokonaisnäkemys myytäessä laajaa tuotantoratkaisua.

Söderman haastatteli 37 teknologiateollisuuden toimialan pk-yritysjohtajaa, jotka pohtivat yrityksen kykyä verkostoitua osana menestymistä. Söderman tutki kohtaavatko tieteellinen kirjallisuus ja johtajien ajatusmallit toisensa.

- Yritysjohtajien ajattelu näyttäytyi huomattavasti käytännönläheisempänä kuin teoreettinen keskustelu, Söderman kertoo.

- Yritysjohtajat kuvaavat asian ydintä lyhyesti näin: ”…me yritetään olla aidosti ja oikeesti kumppaneita niiden asiakkaiden kanssa. …ja valtaosalla meijän asiakkaista on se sama ajatus, eli se kumppanuusajatus. Että tehdään ja rakennetaan yhteistyötä.” tai ”Silloin on hauska tehdä yhdessä töitä, jos on niinkun tavoitteet sekä asiakkaalla että alihankkijalla samat. ..On semmonen avoin, reilu, win-win-periaate.”

Verkostot luovat tuottavuutta

Tutkimustulosten osana muodostui yritysten väliseen verkostoitumiseen ja verkosto-kyvykkyyteen liittyvä teknologiateollisuuden toimialan yritysjohtajien kognitiivinen ajattelumalli sekä ajattelun ääripäitä kuvaavat mallit.

Yritysjohtajien mielestä pitkäaikaisiin, keskinäiseen luottamukseen perustuviin verkostosuhteisiin yhdistettiin päätavoitteina kannattavuus ja kasvu.

- Yhdessä tapahtuva tuotekehitys tai tuotannon kehittäminen sai aikaan tehokkuutta ja tuottavuutta sekä kilpailukykyä ja uudistumista. Kolmantena tavoitteena osa yritysjohtajista korosti yrityksen jatkuvuutta, Söderman kertoo.

Tutkimuksessa analysoitiin yritysjohtajien verkostoitumista koskevaa tavoite/keino -ajattelua verkostotutkimuksessa harvinaista kognitiivisen kartoittamisen menetelmää hyödyntäen.

Väitöstiedot

KTL, VT Anne Södermanin johtamisen ja organisaatioiden alaan kuuluva väitöskirjatutkimus “Verkostokyvykkyyden merkitys yritysjohdon menestysresepteissä” tarkastetaan perjantaina 7.11.2014 klo 13 Vaasan yliopiston Kurtén-auditoriossa. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Rainer Breite Tampereen teknillisestä yliopistosta ja kustoksena professori Jukka Vesalainen.

Väitöskirjan tilaukset ja pdf

Mitä mieltä olit jutusta?