Väitös: Vältä tietovuotoriskit - avoin innovointi tarvitsee säännöt ja luotettavat kumppanit

Uutisen oletuskuva
Tutkimusintensiivisiin yrityksiin kohdistuu valtavia paineita uusien innovaatioiden kehittämiseksi. Esimerkiksi lääketeollisuudessa ja ICT-alalla uudet innovaatiot ja patentit ovat välttämättömiä, jotta yritykset kykenisivät selviytymään markkinoilla. Yhtenä ratkaisuna on ollut avoin yhteistyö ja innovoinnin ulkoistaminen muille yrityksille. Tällä on pyritty alentamaan tutkimuksen ja tuotekehityksen kustannuksia.
Afnan Zafarin tuotantotalouden alan väitöstutkimuksen mukaan halvin tapa ulkoistaa innovointia ei ole suinkaan aina se paras.
Afnan Zafar väittelee perjantaina 26.4. auditorio Nississä (Tritonia, Vaasan yliopisto).

Tutkimuksen mukaan yhteistyö innovatiivisten tuotteiden kehittämisessä tarvitsee tuekseen sovitut säännöt, mikäli yritykset todella haluavat hyötyä avoimesta innovoimisesta ja parantaa tuloksiaan.

Zafar tarkasteli tutkimuksessaan 60 innovatiivista yritystä 20 eri maassa. Tulosten mukaan avoimelle innovoinnille asetetut säännöt voivat hyödyttää yrityksiä heikentämättä niiden sisäisiä tutkimus- ja tuotekehitysvalmiuksia.

– Riskinä on, että osittainen ulkoistaminen voi aiheuttaa tietovuotoja. Innovointia tarjoavat yritykset eivät välttämättä ymmärrä yleisiä vakioituja toimintaohjeita. Yrityksen on siis aina tarkistettava tarjoajan luotettavuus ja uskottavuus, ennen kuin se jakaa tietojaan, Zafar toteaa.

Aiemmin on havaittu, että yritykset suosivat yleensä halpoja palveluita tarjoavia kumppaneita t&k-toiminnan ulkoistamisessa, mikä on monissa tapauksissa aiheuttanut takaiskuja. Zafarin tutkimuksen mukaan kumppanuussopimuksissa olisikin keskityttävä enemmän luotettavuuteen, joustavuuteen ja maan toimintaympäristöön, eikä vain edulliseen hintatarjoukseen.

Zafar tutki ulkoistetun innovoinnin laatuun vaikuttavia tekijöitä sekä niiden vaikutusta yrityksen kokonaistulokseen. Hänen mukaansa joustavuudella on keskeinen rooli ulkoistetun innovoinnin kumppanin valinnassa, erityisesti lääkealalla.

Nopea tuotekehitys auttaa ylläpitämään kilpailukykyä markkinoilla

Zafar sanoo, että tuotekehitysprosessin nopeuttaminen vaikuttaa myönteisesti liiketoiminnan tulokseen, mikäli laatutaso pidetään ennallaan. Ulkoisia palveluntarjoajia, jotka tekevät suuria lupauksia, mutta jotka ovat hitaita toimissaan, olisi hänen mukaansa vältettävä.

Monet uudet innovaatiot ja palveluntarjoajat tulevat kehittyvistä maista. Näiden kehittyvien maiden ja kehittyneiden maiden välillä on suuria kulttuurisia ja institutionaalisia eroja.

– Palveluntarjoajien ja emoyhtiöiden väliset kulttuurierot, molempien kumppaneiden väliset institutionaaliset erot, palveluntarjoajan maan lainsäädäntö immateriaalioikeuksista ja palveluntarjoajan oma immateriaalioikeuksia koskeva politiikka ei suoraan vaikuta ulkoistetun tuotteen menestykseen, sanoo Zafar.

Innovaatioiden ulkoistaminen on kansalliset rajat ylittävät, maailmanlaajuinen ilmiö, jossa yhteistyötä tehdään usein eri mantereilta käsin. Zafarin väitöskirja tarjoaa tietoa myös innovaatioiden ulkoistamisesta nopeasti kasvavilla lääke- ja ICT-aloilla Suomessa.

Lisätiedot

Afnan Zafar, sähköposti: Afnan.zafar(at)uwasa.fi

Afnan Zafar on kotoisin Lahoresta, Pakistanista. Hänellä on kandidaatintutkinto farmasiasta Punjanbin yliopistosta sekä kauppatieteen maisterin tutkinto tuotantotalouden alalta Vaasan yliopistosta.

Zafar, Afnan (2019) The Outsourcing Innovation Paradox : A Company’s Growth Option or a Risk to R&D Capabilities. Acta Wasaensia 418. Väitöskirja. Vaasan yliopisto.

Julkaisun pdf: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-476-853-5

Painetun julkaisun tilaukset: https://verkkokauppa.juvenes.fi/tuote/24748

Väitöstilaisuus

KTM Afnan Zafarin tuotantotalouden alaan kuuluva väitöstutkimus ”The Outsourcing Innovation Paradox: A Company’s Growth Option or a Risk to R&D Capabilities” tarkastetaan perjantaina 26.4.2019 klo 12 Vaasan yliopiston Nissi-auditoriossa (Tritonia). Tilaisuus on englanninkielinen.

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Stefan Trzclienski (Poznan University of Technology) ja kustoksena professori Jussi Kantola Vaasan yliopistosta.

Mitä mieltä olit jutusta?