Väitös: Uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen vähentää tuontienergian määrää

Uutisen oletuskuva
Tekniikan lisensiaatti Alireza Aslanin tuotantotalouden alan väitöskirjassa analysoidaan uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämistä pohjoismaiden sähköntuotannon toimitusvarmuuden lisäämisen näkökulmasta.
(kuva/picture: flickrcc)

Vaikka fossiilisten polttoaineiden osuus maailman kaupallisesta sähköntuotannosta on suurin, niiden etulyöntiasema heikkenee fossiilisten polttoaineiden varantojen vähentyessä ja ympäristö- ja taloudellisten näkökulmien painottuessa.

– Uusiutuvien energiamuotojen hyödyntäminen on kuitenkin vaikeaa niihin liittyvän yritystoiminnan, kehittyvän teknologian, poliittisen päätöksenteon ja markkinoiden epävarmuuden vuoksi, selittää Aslani.

Aslani selvittää, mikä rooli on energialähteen monipuolistamisella toimitusvarmuuteen ja riippuvuuteen nykyisistä energialähteistä.

Tutkimuksessa esitellään uusiutuvien energiamuotojen kehittämisen näkökulmia ja kaksi systeemidynamiikan mallia. Mallien avulla arvioidaan uusiutuvien energiamuotojen vaikutusta energiariippuvuuteen ja analysoidaan uusiutuvien energiamuotojen kehittämisen kustannuksia.

Aslanin tutkimus osoittaa, että uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen voi merkittävästi vähentää vuosittaista tuontienergian määrää riippuen siitä, miten paljon uusiutuvia energiamuotoja kehitetään ja otetaan käyttöön Suomessa vuosien 2012–2020 aikana.

Väitöstiedot

TkL Alireza Aslanin tuotantotalouden alaan kuuluva väitöskirjatutkimus ”Evaluation of Renewable Energy Development in Power Generation – System Dynamics Approach” tarkastetaan tiistaina 10.6.2014 klo 12 auditorio Nississä (Tritonia). Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Valerie M. Thomas (Georgia Institute of Technology, Atlanta) ja kustoksena dosentti Marja Naaranoja.

Julkaisun tilaukset ja pdf

Mitä mieltä olit jutusta?