Väitös: Uusiutuvan energian teknologiat tarvitsevat kipeästi kaupallistamista

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston uuden väitöstutkimuksen mukaan uusiutuvan energian teknologioiden kaupallistamista voidaan tehostaa niitä suosivalla energiapolitiikalla, lujittamalla instituutioiden yhteistyötä ja lisäämällä ympäristötietoisuuden tasoa.
Shah Rukh Shakeel väittelee tuotantotalouden alalta 30. lokakuuta Vaasan yliopistossa.

– Yksi maailman suurimmista haasteista on energiamurros, eli miten siirtyä fossiilisista energianlähteistä ympäristöystävällisempiin uusiutuviin energialähteisiin. Huolimatta teknologisista harppauksista ja valtavasta potentiaalista, uusiutuvan energian osuus maailman energianlähteistä on yhä häviävän pieni. Kaupallistaminen voi vaikuttaa uusiutuvien energian teknologioiden laajaan leviämiseen, sanoo M.Sc. Shah Rukh Shakeel, joka väittelee Vaasan yliopistossa 30. lokakuuta.

Shakeel tutkii tuotantotalouden väitöskirjassaan, miten uusiutuvan energian tekniikoita voitaisiin tehokkaasti kaupallistaa. Suomessa ja Pakistanissa tehtyjen tapaustutkimusten mukaan ympäristöystävällisiä teknologioita suosivat politiikat auttaisivat yrityksiä kehittymään ja alan teollisuutta kasvuun.

Yliopistojen ja teollisuuden yhteistyötä vahvistettava

Akateeminen tutkimus voi auttaa yrityksiä vähentämään kustannuksia, parantamaan toimivuutta ja lisäämään kilpailukykyä. Onkin todistettu, että yliopistojen ja teollisuuden välinen yhteistyö on auttanut yrityksiä saavuttamaan kaupallista menestystä teknologioille.

– Tutkimukseni perusteella on kuitenkin selvää, että akateemisen ja teollisuuden välistä yhteistyötä tulee vahvistaa edelleen, ennen kuin se voi tuottaa toivottuja tuloksia. Tutkimuksessa havaittiin, että energia- ja ympäristöteknologian alalla työskentelevät tutkijat eivät ole aktiivisia kaupallistamisessa. Tähän voitaisiin puuttua uudistamalla suomalaisten yliopistojen teknologiansiirtotoimistojen toimivuutta ja parantamalla niiden palveluiden laatua, Shakeel sanoo.

Ympäristötietoisuuden taso nousuun

Shakeelin väitöstutkimus painottaa tarvetta myös ympäristötietoisuuden nostamiseen. Hän ehdottaakin, että kaikkien sidosryhmien olisi tartuttava johdonmukaisiin toimiin ympäristötietoisuuden lisäämiseksi.

– Energia on hyödykkeenä hyvin erilainen kuin muut tuotteet tai palvelut. Monet kuluttajatuotteet, kuten matkapuhelimet, televisiot, tietokoneet tai muut vastaavat tuotteet kilpailevat korostamalla arvolupauksia. Energiaa myytäessä lopputuote pysyy kuitenkin samana riippumatta siitä, onko se valmistettu aiheuttamalla hiilidioksidipäästöjä vai käyttämällä päästöttömiä, uusiutuvia energialähteitä. Uusiutuvan energian menestys riippuukin usein siitä, millaisen painoarvon kuluttajat niille asettavat, Shakeel sanoo.

Shakeelin väitöskirja perustuu kyselytutkimuksiin ja haastatteluihin, joita tehtiin energiateknologiayrityksille, lainsäätäjille ja viranomaisille, sijoittajille, kuluttajille ja alan asiantuntijoille Suomessa ja Pakistanissa.

Väitöstilaisuus

M.Sc. Shah Rukh Shakeelin tuotantotalouden alaan kuuluva väitöstutkimus ” Commercialization of Renewable Energy Technologies: A study of Socio-economic, Technical and Regulatory Factors in Finland and Pakistan” tarkastetaan keskiviikkona 30.10.2019 klo 12 Vaasan yliopiston Kurtén-auditoriossa.

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii Prof. Dr. Stefan Bojnek (University of Primorska) ja kustoksena professori Josu Takala.

Lisätiedot

Shah Rukh Shakeel, puh. 046 620 2394 ; shah.rukh.shakeel(at)uwasa.fi

Shakeel, Shah Rukh (2019) Commercialization of Renewable Energy Technologies. A study of Socio-economic, Technical and Regulatory factors in Finland and Pakistan. Acta Wasaensia 430. Väitöskirja. Vaasan yliopisto.

Julkaisun pdf: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-476-881-8

Väittelijän tiedot

Shah Rukh Shakeel on syntynyt vuonna 1986 Jhelumissa, Punjabissa Pakistanissa. Hän on valmistunut energiajohtamisen maisteriksi norjalaisesta Nord Universitetistä. Shakeel asuu nykyisin Vaasassa.

Mitä mieltä olit jutusta?