Väitös: Tiedotus ja viestintä avainasemassa toimitusketjun toimivuudessa

Uutisen oletuskuva
Richard Addo-Tenkorang tarkastelee tuotantotalouden alaan kuuluvassa väitöskirjatutkimuksessaan yrityksen toimitusketjuverkostoja. Tulokset osoittavat, että tiedonkulku ja -välitys ovat erittäin tärkeitä toimitusketjun hallinnassa.

Yrityksen laajojen toimitusketjujen hallinta on vaikeaa.

– Haasteena ovat muun muassa tiimien tehokas yhteistyö toimitusketjun suunnittelussa ja tiedonkulku, Addo-Tenkorang kertoo.

Yrityksen toimitusketjunhallinnan toiminnoilla tavoitellaan näkyvyyttä, suorituskykyä ja tehokkuutta toimintoihin. Toimitusketjunhallinnan haasteena on vahvistaa tiedonvaihtoa ja viestintää verkostossa tehokkaasti.

Addo-Tenkorang muodostaa käsitteellisen viitekehyksen laajojen ja monimutkaisten toimitusketjujen suunnitteluun ja toimitusprosesseihin.

Empiirinen tieto kerättiin teollisuuden yritysten toimitusketjun pilotticase-tutkimuksista. Lisäksi tietoa kerättiin, kun muodostettiin monista osaamisalueiden taustoista muodostuvia tiimien klustereita verkostoon. Analyysiä tukemaan käytettiin kyselylomakkeita, joilla kerättiin tietoa kommunikaation tasosta verkostossa. Otanta tehtiin kahdeksan systeemisuunnittelutiimin toimitusketjun verkostossa.

Väitöstiedot

M.Sc. Richard Addo-Tenkorangin tuotantotalouden alaan kuuluva väitöskirjatutkimus “Conceptual Framework for Large-Scale Complex Engineering-Design & Delivery Processes: A Case of Enterprise SCM Network Activities and Analysis” tarkastetaan perjantaina 29.8.2014 klo 15 auditorio Kurténissa (Tervahovi).

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Waldemar Karwowski University of Central Floridasta ja kustoksena professori Petri Helo.

Julkaisun tilaukset

Mitä mieltä olit jutusta?