Väitös: Sisäisen valvonnan toimivuus kertoo paljon

Uutisen oletuskuva
Emma-Riikka Myllymäen laskentatoimen alan väitöskirja käsittelee yrityksen sisäisen valvonnan ja tilintarkastuksen roolia taloudellisen raportoinnin laadun kontekstissa. Väitöskirja koostuu neljästä esseestä.
(Kuva/Photo: Flickrcc)

– Yritysten julkaiseman taloudellisen informaation oikeellisuus ja luotettavuus on tärkeää sidosryhmien päätöksenteolle ja siten talouden toimivuudelle, Myllymäki kertoo tutkimuksensa taustoista.

Myllymäen väitöskirjan tutkimustulokset tuovat uutta tietoa sekä sisäisen valvonnan heikkouksista juontuvien ongelmien laajuudesta että tilintarkastuksen laadusta riippumattomuuden vaarantumisen ja tilintarkastajan erikoistumisen näkökulmista.

Tilintarkastus edellyttää ammattitaitoa ja riippumattomuutta

Myllymäen mukaan heikko taloudellisen raportoinnin laatu on todennäköisempää sisäisen valvonnan heikkouksista raportoivissa yrityksissä vielä kahtena vuotena viimeisimmän heikkouksista tiedottavan raportin jälkeen.

– Vaikuttaa siltä, että näissä yrityksissä kontrolliheikkoudet ovat laajempia, kuin mitä on aikaisemmin havaittu.

Tulokset osoittavat myös, että operatiivinen tuloksenjärjestely on yleisempää yrityksissä, joilla on heikkouksia sisäisessä valvonnassa.

– Esimerkki tällaisesta tuloksenjärjestelystä on varaston ylituotanto.

Kolmannen esseen tutkimustulokset antavat viitteitä heikommasta tilintarkastuksen laadusta silloin, kun tilintarkastusyhteisö tarjoaa myös verotukseen liittyviä palveluita samalle asiakkaalle.

– Oheispalvelujen tarjoaminen tilintarkastusasiakkaalle saattaa vaarantaa tilintarkastajan riippumattomuuden asiakkaastaan ja siten heikentää tilintarkastuksen laatua.

Neljäs essee tarkastelee tilintarkastajan erikoistumista listattujen yhtiöiden tarkastamiseen.

– Tällaisella erikoistumisella on positiivinen vaikutus listatun asiakasyrityksen taloudellisen raportoinnin laatuun.

Tutkimusaineisto koostuu kolmessa ensimmäisessä esseessä yhdysvaltalaisista listatuista yhtiöistä ja neljännessä esseessä suomalaisista listatuista yhtiöistä.

Väitöstiedot

KTM Emma-Riikka Myllymäen laskentatoimen alaan kuuluva väitöstutkimus “Essays on Internal Control and External Auditing in the Context of Financial Reporting Quality” tarkastetaan tiistaina 5.5.2015 klo 16 Vaasan yliopiston Kurtén -auditoriossa (C203, Tervahovi). Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Marleen Willekens (University of Leuwen, Belgia) ja kustoksena professori Teija Laitinen.

Tilaukset ja pdf

Mitä mieltä olit jutusta?