Väitös: Pilvivalmistuksella hyöty irti digitalisaatiosta ja globalisaatiosta

Uutisen oletuskuva
Pilvipalvelut kuten Netflix ja Spotify ovat viime vuosina mullistaneet kuluttajien elämää, nyt myös teollisuus etsii tulevaisuuttaan pilvestä.

– Kyse ei ole ainoastaan teknologisesta muutoksesta, vaan pilvivalmistus voi auttaa teollisuusyrityksiä kehittämään kilpailukykyään monin eri tavoin, sanoo Vaasan yliopistossa aiheesta väittelevä Yuqiuge Hao.
Kun järjestelmät ovat pilvessä, palvelut ovat joustavia ja niitä voi skaalata nopeasti vastaamaan kysyntää. Pilven avulla voidaan ohjata maantieteellisesti hajautettua tuotantoa.
Perinteisestä teollisesta valmistuksesta pilvivalmistukseen. Kuvio Yuqiuge Haon väitöskirjasta.
Pilvivalmistuksessa Vaasan yliopistossa väittelevä Yuqiuge Hao esittelee väitöskirjassaan erilaisia toteuttamistapoja pilvivalmistukselle. Hän teki väitöskirjaansa varten seitsemän tapaustutkimusta aiheesta.

Pilvivalmistus on uusi valmistuksen viitekehys, jossa hyödynnetään pilvilaskentaa (cloud computing) ja johon liittyvät uudet teknologiat, kuten esineiden internet (IoT), virtualisaatio ja palvelukeskeinen arkkitehtuuri (SOA).

Pilvilaskenta tarkoittaa internetissä tapahtuvaa tietotekniikan kehitystä ja käyttöä hajautetuissa ympäristöissä.

– Pilvi on itse asiassa internetiä kuvaava metafora. Pilvilaskenta tarkoittaa, että tarjotaan virtuaalista laskentaa ja hosting-palveluita internetissä. Pilvilaskentaa voidaan käyttää palveluna, kuten vaikka sähköä tai vettä. Se on joustava tapa lisätä kapasiteettia ja mahdollisuuksia ilman, että tarvitsee investoida fyysiseen infraan, Hao selittää.

Pilvivalmistusalusta syventää yhteistyötä


Pilvivalmistuksen yksi muoto on yhteistyöalusta, jota tarjotaan ekosysteemin tai verkoston kaikille yrityksille. Yritykset voivat tehdä pilvivalmistusalustan avulla yhteistyötä eri kumppanien, toimittajien tai asiakkaidenkin kanssa.

– Sen sijaan, että toimitusketjun jokaista yksittäistä yritystä tai tehdasta ohjattaisiin tai valvottaisiin erikseen, tuottajat voivat perustaa pilvivalmistusalustan. Tällainen liiketoimintamalli mahdollistaa sekä sisäisen ja ulkoisen viestinnän sekä yhteistyön useiden yritysten välillä.

Haon mukaan läheisemmän työskentelyn ja tiiviimmän tietojenvaihdon kautta kumppaneista voi tulla jopa virtuaalinen osa tuottajien omaa organisaatiota.

Säästöä kuluissa ja ajassa


– On tärkeää pystyä soveltamaan yrityksen järjestelmiä pilveen: toiminnanohjausta (ERP), valmistuksenohjausta (MES), tuotannonohjausta (PPC) ja etähallintaa (RMA), Hao sanoo.

Kun järjestelmät ovat pilvessä, palvelut ovat joustavia ja niitä voi skaalata nopeasti vastaamaan kysyntää. Pilven avulla voidaan ohjata maantieteellisesti hajautettua tuotantoa.

Pilvivalmistus tuo yrityksille taloudellisia etuja muun muassa IT-kulujen ja huoltokustannusten vähenemisenä ja ajan säästönä verrattuna siihen, että järjestelmät olisivat edelleen paikanpäälle asennettuja.

– Esineiden internetin (IoT) ja big datan tuleminen pilvivalmistukseen voi muuttaa tuotantoon liittyviä liiketoimintamalleja ja edistää pilvivalmistuksen laajentumista. Valmistusprosessissa on entistä enemmän sisäänrakennettuja laitteita, älylaitteita ja älysensoreita, jotka mahdollistavat tiedonkulun tuotannon ja valmistajan sekä myös muiden osapuolien välillä.

Yrityksillä pelkoa


Yritykset kuitenkin epäröivät siirtyä pilvivalmistukseen. Taustalla ovat osaamisen puute ja vaikeus yhdistää pilvivalmistuksen strategiat omaan liiketoimintaan.

Haon tutkimus auttaakin ymmärtämään pilvivalmistuksen käsitettä ja esittelee mahdollisia pilvivalmistuksen toteuttamistapoja. Aineistona hänellä on seitsemän tapaustutkimusta neljästä eri toimialan yrityksestä, jotka ovat myös kooltaan erilaisia keskenään.

Turvallisuus on yritysten keskeinen pilvivalmistukseen liittyvä huoli. Hao kehottaakin tutkijoita ottamaan jatkossa pilvivalmistuksen turvallisuuden, sääntelyn ja standardit tutkimuksen kohteeksi.

Kuvio_pilvivalmistus.jpg

Lisätiedot

Yuqiuge Hao, puh. 044 091 3928, Yuqiuge.hao@uwasa.fi
Hao, Yuqiuge (2016) Cloud Manufacturing: Strategic Alignment between Manufacturing Industry and Cloud Computing. Acta Wasaensia 364, University of Vaasa

Väitöskirjan pdf
Väitöskirjan tilaukset

Väitöstilaisuus

M.Sc. Yuqiuge Haon tuotantotalouden alaan kuuluva väitöskirjatutkimus ”Cloud Manufacturing: Strategic Alignment between Manufacturing Industry and Cloud Computing” tarkastetaan perjantaina 9.12.2016 klo 12 alkaen auditorio Nississä (Tritonia).
Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Jorge Pinho de Sousa (University of Porto) ja kustoksena  professori Petri Helo (Vaasan yliopisto).

Mitä mieltä olit jutusta?