Väitös: Parannuksia osakkeen hinnanmuodostuksen arviointimenetelmiin

Uutisen oletuskuva
Anupam Dutta esittelee tilastotieteen alan väitöskirjassaan menetelmän, joka parantaa osakkeen hinnanmuodostuksen arviointimenetelmissä olevia puutteita. Tutkimuksessa hyödynnetään Yhdysvaltojen, Englannin ja merkittävimpien Aasian markkinoiden osaketuottoja.
(Kuva/Photo: Flickrcc)

Yleisesti hyväksytystä lähestymistavasta arvioida osakkeen hinnan mahdollista epänormaalia käyttäytymistä merkittävän yritystapahtuman (event) jälkeen ei ole yksimielisyyttä. Toistaiseksi kaksi käytetyintä tapaa arvioida osakkeen hinnan mahdollista epänormaalia käyttäytymistä ovat osta-ja-pidä-sijoitusstrategiaan (BHAR) perustuva lähestymistapa ja kalenteriaikaan perustuvan portfolion (CTP) lähestymistapa. Molempia kritisoidaan puutteidensa vuoksi.

Kalenteriaikaan perustuva portfoliomenetelmä nojautuu kahteen vaiheeseen, joista ensimmäisessä lasketaan event-yrityksen tuotoista ns. standardoitu tuotto, ja toisessa vaiheessa muodostetaan niistä sopivalla tavalla painotettu portfolio.

– Standardointi vähentää volatiilisten eli runsaasti epävarmuutta sisältävien osakkeiden painoarvoa. Portfoliopainotus korostaa ajanjaksoja, joissa on useita tapahtumia, siten että nämä tapahtumat painottuvat oikein suhteessa ajanjaksoihin, jolloin on vähemmän tapahtumia, kertoo Dutta.

Ehdotetun lähestymistavan toimivuutta tutkitaan vertaamalla kuinka hyvin ehdotettu menetelmä havaitsee poikkeavat tuottokäyttäytymiset suhteessa traditionaalisiin BHAR ja CTP -menetelmiin. Yhdysvaltojen, Englannin ja merkittävimpien Aasian markkinoiden osaketuotoilla tehdyt kokeet osoittavat, että tutkimuksessa ehdotettu menetelmä reagoi edellä mainittuja BHAR- ja CTP -lähestymistapoja luotettavammin yritystapahtumista johtuviin tuottopoikkeamiin. Samalla tutkimus osoittaa myös, että ehdotettu menetelmä toimii hyvin Yhdysvaltojen markkina-aineiston lisäksi myös Aasian ja Englannin markkinoilla, joilla menetelmien luotettavuuteen liittyviä tuloksia ei juuri ole saatavilla.

Väitöstiedot

M.Sc. Anupam Duttan tilastotieteen alaan kuuluva väitöskirjatutkimus “Essays on Testing Long-Run Abnormal Stock Returns” tarkastetaan perjantaina 22.5.2015 klo 12 auditorio Kurténissa (Tervahovi). Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori James Kolari (Texas A&M University) ja kustoksena professori Seppo Pynnönen.

Tilaukset ja pdf

Lisätiedot: Anupam Dutta, p. 029 449 8273, sähköposti: etunimi.sukunimi@uwasa.fi

Mitä mieltä olit jutusta?