Väitös: Omistajalähtöiset hallintojärjestelmät voivat rohkaista liiallista riskinottoa ...

Uutisen oletuskuva
Vahvat, omistajaystävälliset hallinto- ja ohjausjärjestelmät voivat johtaa liialliseen riskinottoon rahoituslaitoksissa, selviää Jamshed Iqbalin väitöstutkimuksesta.

Iqbal on tutkimuksessaan tarkastellut hallinto- ja ohjausjärjestelmien vaikutusta yhdysvaltalaisten julkisesti noteerattujen pankkien ja rahoituslaitosten riskisyyteen.
Jamshed Iqbalin väitöstilaisuus on perjantaina 15. kesäkuuta Vaasan yliopistossa.

– Pankeilla ja muilla rahoituslaitoksilla on yleensä korkeampi optimaalinen riskinottotaso kuin muilla toimialoilla toimivilla yrityksillä, sanoo Iqbal.

Iqbalin mukaan tämä selittyy osin sillä, että markkinat odottavat viime kädessä valtioiden ja keskuspankkien tukevan rahoituslaitoksia, jos ne ajautuvat ongelmiin.

– Omistajaystävälliset hallinto- ja ohjausjärjestelmät voivat edistää riskisemmän toimintakulttuurin omaksumista rahoitusalan yrityksissä, mikä taas johtaa yleisesti suurempaan riskinottoon, selittää Iqbal, joka väittelee perjantaina 15. kesäkuuta Vaasan yliopistossa.

Hallinto- ja ohjausjärjestelmät ja rahoituslaitosten riskisyys

Pankit ja muut rahoituslaitokset ovat erityisen sääntelyn ja valvonnan alla. Esimerkiksi pankkien vakavaraisuussääntely pyrkii varmistamaan, että pankeilla on riittävä määrä pääomaa kattamaan liiketoiminnalliset riskit ja mahdolliset tappiot kriisitilanteissa. Tämän sääntelyn ja viranomaisvalvonnan voidaan katsovan joko täydentävän tai korvaavan rahoituslaitosten sisäisiä hallinto- ja valvontakäytäntöjä.

– Koska sääntely ja valvonta vaikuttavat yrityksen sisäisiin hallinto- ja ohjausjärjestelmiin rahoitusalan yrityksissä, useimmat aiemmat yritysten hallinto- ja ohjausjärjestelmiin liittyvät tutkimukset ovat jättäneet rahoituslaitokset tutkimusaineiston ulkopuolelle. Tästä syystä tiedämme yllättävän vähän rahoituslaitosten sisäisten hallinto- ja ohjausjärjestelmien vaikutuksesta niiden riskisyyteen, selittää Iqbal.

Iqbalin väitöskirjan tulokset osoittavat, että omistajalähtöiset hallintojärjestelmät ja omistajaystävälliset hallitukset lisäävät rahoitusinstituutioiden systeemiriskiä ja maksukyvyttömyysriskiä. Väitöstutkimuksessa havaittiin, että yhdysvaltalaiset pankit, joilla oli perinteisessä mielessä ”parhaat” hallinto- ja ohjausjärjestelmät, olivat huomattavasti riskisempiä vuonna 2008 puhjenneen globaalin talouskriisin aikana.

Johdon palkitsemisjärjestelmät vaikuttavat rahoituslaitosten riskisyyteen

Iqbal tarkastelee väitöskirjassaan myös ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmien ja erityisesti riskinottokannustimien vaikutusta pankkien ja muiden rahoituslaitosten riskisyyteen.

Iqbalin tulokset osoittavat, että riskinottokannustimet johdon palkitsemisessa eivät välttämättä lisää rahoituslaitosten riskisyyttä. Toisaalta Iqbal kuitenkin havaitsee, että palkitsemisen eriarvoisuuden kutistuminen toimitusjohtajan ja muun ylimmän johdon välillä kasvattaa pankkien riskisyyttä.

Lisätiedot

Jamshed Iqbal, puh. 044 9763225, jamshed.iqbal(at)uwasa.fi

Iqbal Jamshed (2018). Essays on the Relationship between Corporate Governance Mechanisms and Risk-Taking by Financial Institutions. Acta Wasaensia 403. Doctoral thesis. University of Vaasa. Vaasan yliopisto.

Julkaisun pdf ja tilaukset: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-476-811-5

Jamshed Iqbal on syntynyt vuonna 1984 Gujranwalassa Pakistanissa. Hänellä on kandidaatin tutkinto rahoituksen alalta University of Punjabista sekä maisterintutkinto rahoituksessa IQRA Universitysta Pakistanin Islamabadista. Jamshed Iqbal työskentelee nykyään apurahatutkijana Vaasan yliopistossa.

Väitöstilaisuus

KTM Jamshed Iqbalin rahoituksen alaan kuuluva väitöstutkimus “Essays on the Relationship between Corporate Governance Mechanisms and Risk-Taking by Financial Institutions” tarkastetaan perjantaina 15.6.2018 klo 12 Vaasan yliopiston Nissi-auditoriossa (K218, Tritonia).

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori James H. Gilkeson (University of Central Florida, USA) ja kustoksena professori Sami Vähämaa (Vaasan yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.

Mitä mieltä olit jutusta?