Väitös: Langattomasti toimiva, huomaamaton elektroniikka on arkipäivää tulevaisuuden ...

Uutisen oletuskuva
Heikki Palomäen tietotekniikan alan väitöskirjatutkimuksen mukaan pienet, langattomasti tietoa vaihtavat radionapit ovat tulevaisuutta, kun elämisen rutiinit vaativat uudenlaisia älykkäitä, joustavia ja luotettavia ratkaisuja esimerkiksi lasten päiväkodin turvallisuuden valvontaan.

– Älykkäästi toimiva elektroniikka lisääntyy ympärillämme ja se tuo uudenlaisia vaatimuksia toteutuksille, sanoo Vaasan yliopistossa maanantaina 4. joulukuuta väittelevä Palomäki.
Vaasan yliopistossa väittelevä Heikki Palomäki toivoo, että langattoman teknologian kehitystä vietäisiin avoimempaan suuntaan.

Elektroniikan pitäisi olla huomaamaton ja luotettava lisä turvallisen ja sujuvan elämän rutiineissa, kuten myös automaation vikasietoisissa ratkaisuissa.  Tämä vaatii joustavaa tiedonsiirtoa ja uusia ominaisuuksia, joita langattomista tiedonsiirtostandardeista ei aina löydy.

Tuloksellinen tuotekehitys merkitsee uusien menetelmien etsimistä, kun haetaan älykkäästi käyttäytyvää ja moneen tilanteeseen taipuvaa teknologiaa. Luotettavuus nousee uudelle tasolle, kun pienet, lähes itsenäisesti käyttäytyvät radionapit keskustelevat langattomasti havainnoiden ympäristöään ja mukautuen eri tilanteisiin myös mahdollisissa vikatilanteissa.

Palomäki toivoo, että langattoman teknologian kehitystä vietäisiin avoimempaan suuntaan, jolloin jokainen osaaja voisi kehittää uusia tuotteita käyttäen muiden tuotekehityspanoksia ja tarjoten omaa työtään muiden käyttöön. Näin pienilläkin yrityksillä ja yksityishenkilöillä olisi mahdollista toteuttaa yksinkertaisia ja edullisia, mutta älykkäitä ratkaisuja uusiin ympäristön haasteisiin.

Menetelmien simulointeja ja käytännön kokeiluja radionapeilla

Palomäki on simuloinut tietokoneella erilaisia paikannusmenetelmiä, tiedon reititystä verkossa ja esimerkiksi kaivinkoneen kalibrointia käyttäen yksinkertaisia menetelmiä ja muun muassa neurolaskentaa. Myös Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijoita on ollut avustamassa ohjelmoinnissa ja simuloinnin testauksessa.

Väitöstutkimuksessa kehitettiin hyvin pienikokoisia ja vähän energiaa kuluttavia radionappeja eri käyttöön soveltuen. Näiden avulla testattiin käytännössä erilaisia verkkoratkaisuja ja joitakin simuloituja menetelmiä. Opiskelijaprojektina toteutettu kaivinkoneen kalibrointi neurolaskentaa käyttäen oli menestyksellinen testi. Radionappien toimivuutta kokeiltiin myös tuulimyllyn siivessä, lehmien paikannuksessa ja kasvihuoneen mittauksiin.

Pieni radionappi sopii moneen tehtävään

Pienikokoisilla, yksinkertaisilla mutta älykkäillä radionapeilla on paljon uusia sovellusmahdollisuuksia tulevaisuudessa, toteaa Palomäki. Dementoituneiden vanhusten tai lapsien liikkumista voidaan valvoa huomaamattomasti ja turvallisesti. Erilaisiin elämysliikuntamuotoihin tuodaan lisää mielenkiintoa ja ohjattavuutta langattomalla tekniikalla. Hajautettu automaatio voidaan toteuttaa vikasietoisesti yksinkertaisilla radiomoduuleilla. Radionappeja voidaan käyttää seuratessa tuotteiden siirtymistä tuotantolinjalla tai pelivälineiden hakuja ja palautuksia automaattisessa vuokrausjärjestelmässä.

Lisätiedot

Heikki Palomäki, puh. 040 830 7483, sähköposti: heikki.palomaki(ät)seamk.fi

Palomäki, Heikki (2017) Wireless Distributed Intelligence in Personal Applications. Acta Wasaensia 393. Vaasan yliopisto. University of Vaasa.

Väitöskirjan pdf: /materiaali/pdf/isbn_978-952-476-787-3.pdf
Väitöskirjan tilaukset: https://verkkokauppa.juvenes.fi/kategoria/318/vaasan-yliopisto

Väittelijän tiedot

Heikki Palomäki on syntynyt vuonna 1955 Ilmajoella. Hän valmistui ylioppilaaksi vuonna 1975 Ilmajoen lukiosta ja diplomi-insinööriksi vuonna 1981 Tampereen teknillisestä korkeakoulusta. Hän suoritti tekniikan lisensiaatin tutkinnon vuonna 2008 Tampereen teknillisessä yliopistossa.

Palomäki on tehnyt uraa ohjelmoinnin ja elektroniikkasuunnittelun parissa eri tehtävissä sekä yrittäjänä. Vuodesta 2000 lähtien hän on toiminut elektroniikan yliopettajana Seinäjoen ammattikorkeakoulussa (SEAMK). Palomäki asuu nykyisin Ruovedellä.

Väitöstilaisuus

TkL Heikki Palomäen tietoliikennetekniikan alaan kuuluva väitöskirjatutkimus ”Wireless Distributed Intelligence in Personal Applications” tarkastetaan maanantaina 4.12.2017 klo 12 alkaen luentosalissa F141 (Fabriikki) Vaasan yliopistossa.

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii TkT Ali Hazmi (Huawei Oy Finland) ja kustoksena professori Mohammed Elmusrati (Vaasan yliopisto).

Mitä mieltä olit jutusta?