Väitös: Kiinan kiinteistömarkkinoita sääntelevät politiikat voivat osittain rajoittaa pankkien kiinteistöriskejä

Uutisen oletuskuva
Junhua Jiangin väitöskirjatutkimuksen mukaan Kiinan kiinteistömarkkinoita sääntelevät politiikat, joilla pyritään vakauttamaan tai hidastamaan asuntojen hinnannousua, voivat vähentää kahdentyyppisiä kiinteistöriskejä pankeille: kiinteistöyritysten diskonttokorkoriskejä ja kokonaisriskejä. Kiinan kiinteistömarkkinoita sääntelevät politiikat eivät voi kuitenkaan rajoittaa kiinteistömarkkinoista koituvia riskejä pankeille.
Junhua Jiang väittelee Vaasan yliopistossa keskiviikkona 17. kesäkuuta. Väitöstilaisuus järjestetään etäyhteydellä.

Diskonttokorko on korko, jonka avulla saadaan kiinteistöyhtiöiden tulevien osinkojen nykyarvo (osakkeen arvo) laskettua. Pankit voivat esimerkiksi pitää hallussaan kiinteistöyritysten osakkeita suoraan tai vakuuksina. Kun sijoittajien odotukset kiinteistöyritysten osaketuotoista muuttuvat, se vaikuttaa myös pankkeihin.

Samoin myös kiinteistömarkkinat voivat aiheuttaa riskejä pankeille. Kiinteistöhintojen odotusten muuttuminen vaikuttaa pankkien asuntolainojen ja kiinteistövakuuksien arvoihin.

Lisäksi kaikkien erityyppisten kiinteistöihin vaikuttavien politiikkojen vaikutukset ovat erilaiset.

Esimerkiksi talouteen vaikuttavat politiikat, jotka yleensä nostavat asuntolainojen käsirahan suhdetta ja korkoja, voivat lisätä kiinteistöyritysten diskonttokorkoriskejä pankeille. Maan saatavuutta, hankintaa ja käyttöä tiukentavat säännöstelypolitiikat voivat vähentää kiinteistöyritysten kokonaisriskejä pankeille.

– Tästä seuraa, että kun päättäjät suunnittelevat kiinteistöihin vaikuttavia politiikkoja, heidän täytyy mahdollisesti ottaa huomioon eri politiikkojen erilainen vaikutus kiinteistöriskeihin, toteaa Junhua Jiang, joka väittelee rahoituksen alalta keskiviikkona 17. kesäkuuta Vaasan yliopistossa.

Kiinteistömarkkinoita kiihdyttävät politiikat voivat joko lisätä tai vähentää riskejä

Taloutta elvyttävien politiikkojen ansiosta kodinostajien on helpompi saada edullisempia asuntolainoja, minkä seurauksena kiinteistöyrityksistä koituu pankeille matalammat kokonaisriskit.

– Verotukselliset elvytyspolitiikat, jotka laskevat asuntokauppojen veroja, voivat nostaa sekä kiinteistömarkkinoiden riskiä pankeille että kiinteistöyritysten kokonaisriskejä pankeille. Varovaisuus olisikin tärkeää, kun suunnitellaan kiinteistöjen verosääntelypolitiikan höllentämistä, Junhua Jiang sanoo.

Väitöstilaisuus

KTM Junhua Jiangin laskentatoimen ja rahoituksen alaan kuuluva väitöstutkimus “Essays on Financial Connectedness” tarkastetaan keskiviikkona 17.6.2020 klo 12 Vaasan yliopistossa. Väitöstilaisuus järjestetään etäyhteyden kautta: https://uwasa.zoom.us/j/66578579453 pääsykoodi: 605933

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii Associate Professor Jarkko Peltomäki (Stockholm Business School) ja kustoksena professori Janne Äijö Vaasan yliopistosta. Väitöstilaisuus on englanninkielinen.

Jiang, Junhua (2020) Essays on Financial Connectedness. Acta Wasaensia 444. Väitöskirja. Vaasan yliopisto. University of Vaasa.

Väitöskirja on saatavilla sähköisessä muodossa avoimessa Vaasan yliopiston avoimessa julkaisuarkisto Osuvassa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-476-913-6

Lisätiedot

Junhua Jiang, puh. 046 562 8336, jiang.junhua (at) hotmail.com

KTM Junhua Jiang on kotoisin Sichuanista Kiinasta. Hän asuu nykyisin Vaasassa. Jiang on suorittanut maisterintutkinnot Hong Kong Baptist Universityssä sekä Vaasan yliopistossa.

Mitä mieltä olit jutusta?