Väitös: Kiertotalous on tie tulevaisuuteen – yritysten kannattaa ottaa se osaksi bisnestään

Uutisen oletuskuva
Jotta yritykset pystyisivät vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin, niiden on otettava kiertotalouden periaatteet osaksi liiketoimintaansa, sanoo Vaasan yliopistossa torstaina 19. joulukuuta väittelevä Erwan Mouazan.
Erwan Mouazan väittelee Vaasan yliopistossa 19. joulukuuta markkinoinnin alalta.

Mouazan on tutkinut väitöskirjassaan kiertotalouden liiketoimintamalleja ja mekanismeja niiden kehittämiseen ja toimeenpanoon. Väitöksen mukaan menestyvää kiertotalouden mallia ei voi synnyttää ylhäisessä yksinäisyydessä, vaan eri näkökulmat, tarpeet ja roolit – niin asiakkaiden kuin kumppaneiden - on otettava osaksi mallia.

Nykyisin kulutus ja tuotanto perustuvat paljolti uusiutumattomien luonnonvarojen tuhlaamiseen. Tällä on myös ikäviä sivuvaikutuksia: maailma hukkuu jätteisiin ja saasteeseen. Kiertotalous tarjoaa tähän vaihtoehdon, koska kiertotalouden mallit perustuvat jätteettömyyteen. Tuotteet suunnitellaan jo lähtökohtaisesti niin, että materiaalit ja niiden arvo säilyvät kierrossa.

Mouazanin markkinoinnin alan väitöskirjan mukaan yritysten, jotka haluavat sisällyttää kiertotalouden periaatteet liiketoimintamalliinsa, on pohdittava, miten ne luovat arvoa asiakkaille. Niiden on myös mukautettava osaamistaan ja kyvykkyyksiään sekä katsottava, mihin yrityksen oma tarjonta asemoituu kiertotalouden arvoverkostossa.

Kiertotalous on paljon enemmän kuin kierrätystä

Yrityksillä, jotka haluavat muuttaa liiketoimintamallinsa kiertotalouteen sopivaksi, on valittavinaan monia erilaisia strategioita. Tässä yhteydessä kannattaa muistaa, että kiertotalous on paljon enemmän kuin vain jätteen kierrätystä.

– Syntymässä on paljon uusia innovaatioita, jotka menevät paljon pidemmälle kuin tuotteen kierrätys sen käyttöiän lopussa. Yritykset voivat esimerkiksi luoda arvoa suunnittelemalla modulaarisia tuotteita, jotka voidaan helposti purkaa ja koota uudelleen uusien osien kanssa - ja siten pidentää niiden käyttöikää. Muiden teollisuudenalojen jätteiden käyttö raaka-aineena voi myös tuottaa selkeitä kustannusetuja. Jotkut yritykset menevät vieläkin pidemmälle muokaten koko liiketoimintansa uuteen uskoon: he alkavat myydä lopputulosta tai toimintaa itse tuotteen sijaan, kertoo Mouazan.

Kiertotalousmallien muodostaminen vaatii uusia toimintamalleja, työkaluja ja menetelmiä

Menestyvät kiertotalousmallit perustuvat oletukseen, että luodusta arvosta on hyötyä yritykselle, mutta myös ympäristölle, asiakkaille ja koko yhteiskunnalle. Liiketoimintamallin muutoksessa on otettava huomioon useita näkökohtia. Väitöstutkimuksen tärkeä huomio on, että kiertotalouden liiketoimintamalleja ei voi kehittää vain yksin ja erillään muista.

– Eri intressit tulee linjata yhteen. Tämä pitää tietysti aloittaa asiakkaiden tarpeista, mutta on myös tärkeää huomioida useat eri kumppanit, joiden kanssa ratkaisusta tulee lopulta kiertävä, Mouazan sanoo.

– Menestykseen vaaditaan systeeminen eli järjestelmätason näkökulma. Eri sidosryhmät tulee ottaa huomioon hakemalla monia eri hyötyjä, ja lisäksi on pyrittävä symbioottiisiin suhteisiin, joissa tavoitteet ovat yhteisiä.

Erwan Mouazanin väitöskirja tarjoaakin arvokkaita oivalluksia sekä työkaluja esimerkiksi asiakkaiden sitouttamiseksi tuotteiden ja palveluiden yhteiskehittämiseen. Väitöstutkimuksessa korostetaan oikean osaamispaletin tunnistamista, joka voi tukea yritystä liiketoimintamallin muutoksessa kohti kiertotaloutta. Lisäksi se antaa uutta tietoa siitä, kuinka verkoston kanssa kannattaa toimia.

Väitöskirja koostuu neljästä empiirisestä artikkelista. Artikkeleissa on käytetty laadullista tapaustutkimusmenetelmää. Väitöksessä on tutkittu useita eurooppalaisia ​​yrityksiä, jotka ovat soveltaneet kiertotalouden liiketoimintastrategioita.

Lisätiedot

Erwan Mouazan, puh. 044 366 6588, sähköposti: erwan.mouazan(at)uwasa.fi.

Erwan Mouazan on syntynyt Rennesissä, Ranskassa vuonna 1978. Hänellä on maisterintutkinto kansainvälisestä johtamisesta (IGR, Ranska) sekä kauppatieteen maisterin tutkinto Aalto-yliopiston Creative Sustainability -maisteriohjelmasta. Mouazan on toiminut viimeisen 15 vuoden ajan kestävän kehityksen liiketoiminnan konsulttina Belgiassa ja Suomessa.

Erwan Mouazan (2019) Managing Circular Business Models : Essays on Customer Value Creation, Dynamic Capabilities and Value Networks in the Circular Economy. Acta Wasaensia 439. Väitöskirja. Vaasan yliopisto.

Julkaisun pdf: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-476-900-6

Väitöstilaisuus

KTM Erwan Mouazanin markkinoinnin alaan kuuluva väitöstutkimus “Essays on circular business models: A transformative framework combining customer value creation, dynamic capabilities and value networks dimensions” tarkastetaan torstaina 19.12.2019 klo 12 Vaasan yliopiston päärakennuksen Kurtén-auditoriossa.

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii KTT, dosentti Maria Antikainen (Teknologian tutkimuskeskus VTT) ja kustoksena professori Arto Rajala. Väitöstilaisuus on englanninkielinen.

Mitä mieltä olit jutusta?