Väitös: Jäävätkö miljoonien dollarien ideat tuotekehityksessä huomiotta? – Uusi ...

Uutisen oletuskuva
Asiya Kazmin tuotantotalouden alan väitöstutkimuksen tulokset auttavat yrityksiä vahvistamaan tuotekehitystiimien innovatiivisuutta uusien tuotteiden kehittämisessä.
– Kuka tahansa voi saada mahtavan uusien tuotteiden kehittämiseen liittyvän idean. Ei ole lainkaan yllättävää, että idea syntyy yhtiön hierarkian alimmilla portailla, josta sitä vähiten odotetaan. Tämä potentiaalinen ”miljoonan dollarin idea” saattaa kuitenkin latistua matkan varrella tai hävitä kokonaan yhtiön hierarkian rattaissa ennen päätymistään yrityksen johdon pöydälle, sanoo Vaasan yliopistossa väittelevä Kazmi.
Väitöstutkimus tuo apua ideointipotentiaalin edistämiseen tuotekehitysympäristössä. Kuva: Satu Aaltonen

Jotta tällaisia vahinkoja ei sattuisi, yritykset etsivät johtamistyyliä, jolla tuotekehitystiimien innovointikykyä voi parantaa ja rohkaista työntekijöitä ideointiin.

Kazmi yhdistää väitöstyössään tunnetut transformationaalisen johtajuuden ja strategisen ajattelun teoreettiset viitekehykset. Muodostettu uusi, kokonaisvaltaisempi viitekehys tarjoaa työkalun yrityksille tehokkaampien ratkaisujen löytämiseksi uusien tuotteiden kehittämiseen liittyvään innovointiin.

Arviointityökalua testattiin empiirisessä tutkimuksessa, joka tehtiin kansainvälisen energia-alan yrityksen kolmessa eri yksikössä Suomessa, Norjassa ja Britanniassa.

Tutkimus osoitti, että työkalu löysi vahvuudet ja kehittämisalueet onnistuneesti.

– Suomen yksikössä tuotekehitystiimin vahvuus oli positiivisen työympäristön luomisessa, Britannian tiimin voima strategisessa ajattelussa sekä Norjan tiimin vahvuus uusien tuotekehitysideoiden tukemisessa, sanoo Kazmi.

­Tutkimuksen tuloksista kävi myös ilmi, mitkä alueet johtamiskäytännöissä ja uusien tuotteiden kehittämisessä kaipasivat parannusta.

Transformationaalinen johtajuus tarvitsee myös strategista ajattelua

Kazmin mukaan transformationaalinen johtajuus on johtajuuskonsepti, joka tukee ja voimaannuttaa työntekijöitä. Monet eri tutkimukset osoittavat, että transformationaalinen johtajuus käytännössä parantaa työntekijöiden suhtautumista työhön, työsuoritusta, luovuutta sekä hyvinvointia ja taloudellisen tuloksen saavuttamista.

Kazmi kuitenkin muistuttaa, että ”johtajia arvostetaan heidän strategioidensa mukaan”. Johtamisen tulosta ei hänen mukaansa saavuteta ilman strategisen ajattelun näkökulmaa.

Hän yhdistää väitöstutkimuksessaan nämä kaksi tunnettua teoreettista näkökulmaa yhdeksi teoreettiseksi viitekehykseksi ja liittää sen yritysten tuotekehitysprosessiin.

Tuottavuutta ja tuloksellisuutta

Uusien tuotteiden kehittäminen on erittäin tärkeää kansainvälisille teollisuusyrityksille. Ne kehittävät oman alansa tuottavuutta, tuloksellisuutta ja kestävyyttä. Yritykset ovat kiinnostuneita parantamaan ydinprosessejaan ja tarjontaansa.

– Tutkimukseni tuo todistetun, tutkivan ja kokonaisvaltaisen näkökulman yritysjohtajien avuksi. Tuloksena on uusi työkalu, jolla voidaan tutkia uusien tuotteiden kehittämiseen liittyvää innovointia ja sen puutteita ja tukea ongelmanratkaisua, Kazmi sanoo.

Pakistanista Suomeen

Syeda Asiya Zenab Kazmi on syntynyt Wahissa, Pakistanissa vuonna 1966. Hänellä on laaja koulutus. Hän suoritti vuonna 1987 Punjabin yliopistossa Pakistanin Lahoressa kandidaatin tutkinnon psykologiasta ja sosiologiasta ja vuonna 1990 maisterin tutkinnon soveltavasta psykologiasta. Kazmi sai valmiiksi MBA-tutkinnon vuonna 2001 Greenwichin yliopistosta Karachissa Pakistanissa. Hän siirtyi opiskelemaan oikeustiedettä ja valmistui vuonna 2004 oikeustieteen kandidaatiksi Punjabin yliopistosta. Hän muutti Suomeen vuonna 2008 ja aloitti tuotantotalouden opinnot Vaasan yliopistossa. Kazmi valmistui vuonna 2011 kauppatieteen maisteriksi tuotantotaloudesta.

Kazmilla on pitkä työkokemus finanssialalta Pakistanissa. Hän työskenteli Pakistanissa SME Bankissa päällikkötehtävissä ennen opintojaan Suomessa.

Väitöstiedot

KTM Asiya Kazmin tuotantotalouden alaan kuuluva väitöskirjatutkimus ”Fusing Strategic Transformational Leadership to Harness New Product (NP) Team Dynamics for Innovation – Case Study of a European multinational energy sector organization” tarkastetaan keskiviikkona 16.3.2016 klo 12 alkaen luentosalissa F119 (Fabriikki). Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori emeritus Pauli Juuti (Lappeenrannan teknillinen yliopisto).  Kustoksena tilaisuudessa toimii dosentti Marja Naaranoja.

Lisätiedot

Asiya Kazmi, p. 044 515 1510, sähköposti: akazmi(at)uwasa.fi

Kazmi, Asiya (2016). Fusing Strategic Transformational Leadership to Harness New Product (NP) Team Dynamics for Innovation – Case Study of a European multinational energy sector organization. Acta Wasaensia 345.

Väitöskirjan tilaukset ja pdf

Mitä mieltä olit jutusta?