Väitös: Itse järjestetty työ ulkomailla voi olla loukku asiantuntijalle

Uutisen oletuskuva
Omaehtoinen kansainvälinen uraliikkuvuus ei aina lisää työntekijän kokemusta omasta työllistyvyyskykyisyydestä ja voi olla riski myös työnantajalle, ilmenee KTM Paula Makkosen väitöstutkimuksesta.

Kansainvälisen omaehtoisen uraliikkuvuuden (itse järjestetty työsuhde ulkomailla) oletetaan perinteisesti parantavan yksilön työllistyvyyskykyisyyttä ja uratyytyväisyyttä, sekä lisäävän työnantajien mahdollisuuksia palkata kansainvälisiä asiantuntijoita paikallisesti.
Tutkimuksen mukaan omaehtoiset työurat erityisesti kulttuurillisesti poikkeavissa maissa, kuten Kiinassa, voivat olla haasteellisia. Kuva: Flickr CC

Paula Makkonen kuitenkin havaitsi laadulliseen aineistoon perustuvassa johtamisen alan väitöstutkimuksessaan, että omaehtoiset työurat erityisesti kulttuurillisesti poikkeavissa maissa, kuten esimerkiksi Kiinassa, voivat olla haasteellisia.

– Haasteet kumpuavat puutteellisesta kielitaidosta, vaikeudesta sopeutua paikalliseen kulttuuriin sekä ulkomaalaisille omaehtoisille työntekijöille tyypillisistä lyhytkestoisista työsuhteista, sanoo Vaasan yliopistossa väittelevä Makkonen.

Tutkimuksesta kävi ilmi, että lyhyet ja väliaikaisiksi mielletyt työsuhteet eivät välttämättä luo mahdollisuuksia ammatilliseen oppimiseen tai urakehittymiseen, eivätkä siten myöskään kohenna työnsaantimahdollisuuksia kotimaahan palatessa.

Makkosen mukaan myös länsimaalaiset työnantajat Kiinassa voivat kokea omaehtoisten uraliikkujien palkkaamisen ja heihin panostamisen ongelmallisena.

– Vaikka työntekijöillä usein on korkeaakin teknistä osaamista, puuttuu heiltä työnantajien mukaan työympäristön ja paikallisen kulttuurin vaatimaa osaamista ja ymmärrystä, ja työsuhteet jäävät siten solmimatta tai lyhyiksi. Toisaalta tulokset osoittavat, kuinka kehittyvistä maista, kuten Kiinasta, voi löytyä työtehtäviä paikallisissa yrityksissä esimerkiksi sellaisilla aloilla, jotka globalisaation myötä ovat siirtyneet länsimaista Aasiaan, Makkonen kertoo.

Kotimaahan voi olla vaikea palata

Tulosten mukaan kuitenkin toimialojen nopea muutos yhdistettynä hyvin ala- tai maantieteellisesti erikoistuneeseen osaaminen voivat aiheuttaa uudenlaisia haasteita, kuten esimerkiksi etteivät työnantajat kotimaassa arvosta ulkomailla hankittua työkokemusta tai vaikeuden palata kotimaahan sopivien työtehtävien puuttuessa.

On kuitenkin paljon asioita, jotka saavat meidät jäämään, yhtälailla kuin asioita, joiden vuoksi haluaisimme heti lähteä. Sellaista se on täällä Kiinassa - jatkuvia ristiriitaisia tunteita. Mutta kaikki työmahdollisuudet ovat täällä, joita minulla ei olisi kotimaassani. En millään löytäisi vastaavia alani töitä sieltä. Täällä voin tarvittaessa löytää työtä parissa päivässä.” (Ranskalainen haastateltava Pekingissä)

Omaehtoista kansainvälistä uraliikkuvuutta on perinteisesti tutkittu länsimaalaisissa, kehittyneissä yhteiskunnissa. Sen sijaan uratutkimus kehittyvissä maissa kuten Kiinassa, on jäänyt vähemmälle huomiolle. Väitöskirjatutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella länsimaalaisten työntekijöiden omaehtoisia työuria Kiinassa sekä länsimaalaisten työnantajien että työntekijöiden näkökulmasta. Samalla väitöstutkimuksen tulokset lisäävät ymmärrystämme omaehtoisista kansainvälisistä työurista, sekä urakokemuksiin liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista.

Haasteista huolimatta Makkonen kannustaa omaehtoiseen uraliikkuvuuteen tietyin varauksin:

– On ensiarvoisen tärkeää jatkuvasti seurata, mitä ympärillä tapahtuu ja reagoida siihen. Taidot, jotka lähtiessä loivat kansainvälisiä uramahdollisuuksia, voivat olla auttamattomasti vanhentuneita palatessa. On siis itse huolehdittava oman osaamisen kehittämisestä ja ajantasaisuudesta, eikä luottaa siihen, että työnantaja panostaisi siihen.

Väitöstiedot

KTM Paula Makkosen johtamisen alaan kuuluva väitöstutkimus “Self-initiated expatriate careers as resources, fit and actions” tarkastetaan perjantaina 27.5.2016 klo 12 Vaasan yliopiston Kurten -auditoriossa (C203, Tervahovi).

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Maike Andresen (University of Bamberg, Saksa) ja kustoksena professori Vesa Suutari Vaasan yliopistosta.

Lisätiedot

Paula Makkonen, puh. 040 5600044, sähköposti: paula.makkonen(at)iki.fi

Makkonen, Paula (2016). Self-initiated expatriate careers as resources, fit and actions. Acta Wasaensia 347.

Väitöskirjan tilaukset ja pdf

Mitä mieltä olit jutusta?