Väitös: ISAt kiinnostavat tutkijoita

Uutisen oletuskuva
Tilintarkastuksen kansainväliset ISA-standardit ohjaavat tilintarkastuksen tulevaisuuden suuntaa. Niiden rooli on kasvussa, sillä standardien noudattaminen parantaa tilintarkastuksen laatua ja sitä kautta myös tilinpäätösten luotettavuutta, sanoo Vaasan yliopistossa perjantaina 8. marraskuuta väittelevä KTM Elina Haapamäki.
Elina Haapamäki väittelee Vaasan yliopistossa perjantaina 8. marraskuussa.

Väitöstutkimuksen mukaan tutkijat näkevät kansainväliset tilintarkastusstandardit (International Standards on Auditing, ISA) yhtä tärkeinä globaalin liiketoiminnan raportointikielen muodostamisessa kuin kansainväliset tilinpäätös- eli IFRS-standardit, vaikka ISA-standardeihin liittyvä tutkimus ei ole tähän mennessä ollut yhtä suosittua tutkijoiden keskuudessa kuin IFRS-tutkimus.

– ISA-standardit nähdään tärkeinä, koska ISA-standardien kehittymiselle ja käyttöönotolle on ollut selkeä tarve kansainvälisen liiketoiminnan ja investointien kasvettua, sanoo Haapamäki.

Haapamäen laskentatoimen ja rahoituksen alan väitöskirjatutkimus tarkastelee taloudellisen raportoinnin ja tilintarkastuksen sääntelyn yhtenäistämistä.

ISA-standardien suhde raportoinnin laatuun kiinnostaa eniten

Väitöskirjassa paneudutaan muun muassa kansainvälisiin ISA-tilintarkastusstandardeihin liittyviin tutkimussuuntauksiin. Tutkimus kokoaa ja tunnistaa seitsemän erilaista teemaa, joiden ympärille ISA-standardeihin liittyvä aikaisempi tutkimus voidaan nivouttaa. Lisäksi ISA-standardeihin liittyvien tieteellisten tutkimusten vaikuttavuutta tarkastellaan viittausanalyysin avulla.

Viittausanalyysista käy ilmi, että ISA-standardien suhde taloudellisen raportoinnin laatuun on tutkimussuuntaus, josta tutkijat ovat eniten kiinnostuneita.

– Yritysten julkaiseman tilinpäätöstiedon luotettavuuden varmentaminen on tärkeää sidosryhmien päätöksenteolle ja siten talouden toimivuudelle, sanoo Haapamäki.

Muut identifioidut tutkimussuuntaukset tarkastelevat muun muassa ISA-standardien historiaa ja kehitystä, ISA-standardien käyttöönottoa, kansallisten ja kansainvälisten tilintarkastusstandardien välistä suhdetta, taloudellisen raportoinnin laatua, tilintarkastuskertomusten sisällön harmonisointia, tilintarkastuksen tehokkuutta sekä IFRS- standardien noudattamisen ja ISA-standardien käyttöönoton välistä yhteyttä.

Poliittiset tekijät vaikuttavat IFRS- ja ISA-standardien käyttöönottoon

Väitöskirjassa tutkitaan myös tilintarkastuksen sääntelyä sekä maakohtaisten tekijöiden vaikutusta kansainvälisten tilinpäätös- ja tilintarkastusstandardien käyttöönottoon.

Maakohtaiset tekijät on tutkimuksessa luokiteltu poliittisiin, taloudellisiin ja lainsäädännöllisiin tekijöihin. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että poliittisilla tekijöillä on vaikutusta IFRS- ja ISA-standardien käyttöönottoon. Poliittiset tekijät, kuten vaikkapa vapaat vaalit, vapaa media, mielipiteenvapaus ja yhdistymisvapaus, vakaa sääntely ja korruption valvonta, lisäävät todennäköisyyttä kansainvälisten standardien käyttöönottoon.

Tilintarkastuksen sääntelyyn liittyvien tulosten mukaan vapaaehtoiseen tilintarkastukseen vaikuttavat monet yrityskohtaiset tekijät. Tulokset korostavat, että tilintarkastusvelvollisuuden määrittäminen on monimutkainen kokonaisuus, johon eri institutionaaliset tekijät vaikuttavat. Tilintarkastusvelvollisuuteen liittyvä keskustelu on väitöstutkimuksen mukaan kompleksista, koska poliittiseen keskusteluun sisältyy kilpailevia intressejä, jännitteitä ja näkökulmia.

Väitöstiedot

KTM Elina Haapamäen laskentatoimen ja rahoituksen alaan kuuluva väitöskirjatutkimus ”Essays on Financial Reporting and Auditing Regulation” tarkastetaan perjantaina 8.11.2019 klo 12 Vaasan yliopiston päärakennuksen Kurtén-auditoriossa. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Lili-Anne Kihn (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori Teija Laitinen. Väitöstilaisuus on suomenkielinen.

Väittelijän tiedot

Elina Haapamäki on syntynyt Hämeenlinnassa ja kirjoittanut ylioppilaaksi Hämeenlinnan lyseon lukiosta vuonna 2005. Hän valmistui kauppatieteiden maisteriksi vuonna 2011 Vaasan yliopistosta. Hän on väitöskirjatyönsä aikana työskennellyt tohtorikoulutettavana, apurahatutkijana ja yliopisto-opettajana Vaasan yliopistossa.

Haapamäki on kiinnostunut korkeakoulupedagogiikasta ja sen kehittämisestä. Haapamäki on osallistunut HELLA-Higher Education Learning Lab -kehittämishankkeeseen ja opiskelee korkeakoulupedagogiikkaa Åbo Akademissa. Hän asuu nykyään Mustasaaressa.

Lisätiedot

Elina Haapamäki, puh. 029 449 8471, 050 349 9508, elina.haapamaki(at)uwasa.fi

Haapamäki, Elina (2019). Essays on Financial Reporting and Auditing Regulation. Acta Wasaensia 429. Väitöskirja. Vaasan yliopisto. University of Vaasa.

Julkaisun pdf :  http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-476-879-5

Mitä mieltä olit jutusta?