Väitös: Ei sittenkään mitään sanahelinää – näin strategiasta tulee kaikkien juttu

Uutisen oletuskuva
Suvi Einolan väitöstutkimus ottaa kantaa organisaatioiden ikuiseen akilleen kantapäähän: strategian toteuttamiseen. Kaikki tunnistavat organisaation, jossa ylimmän johdon laatima strategia pölyttyy pöytälaatikossa muun organisaation kokiessa sen sanahelinäksi, toisinaan kirosanaksikin. Säännöllisin väliajoin johtoryhmä kaivaa strategian pöytälaatikon uumenista vain todetakseen, että siihen asetettuja tavoitteita ei ole saavutettu. Einolan mukaan näin ei kuitenkaan tarvitse olla.
Suvi Einola väittelee perjantaina 8. kesäkuuta Vaasan yliopistossa.

”Jos et voi yksinkertaistaa, et voi osallistaa”

Kun strategia on sitä, mitä organisaatio tekee, ennemminkin kuin jotakin, mitä organisaatiolla on, ensiarvoisen tärkeää on kyetä luomaan yhteinen ymmärrys strategiasta ja sen sisällöstä. Tuon yhteisen ymmärryksen luominen on mahdollista muutamaa keskeistä periaatetta noudattamalla. Strategiatyöhön tulisi osallistaa niin laaja joukko työntekijöitä kuin mahdollista. Jotta osallistaminen onnistuisi, tulisi strategiatyötä ohjata yksinkertaisilla työkaluilla ja käytännöillä.

– Minulta on usein kysytty, millainen strategia on paras. Vastaus on yksinkertainen: sellainen, jonka tekemisessä olen itse ollut mukana. Silloin olen sitoutunut toteuttamaan strategiaa, sanoo Vaasan yliopistossa väittelevä Einola.

Einola on tutkinut sekä yksityisiä yrityksiä että kuntaorganisaatiota. Hän toteaa sekä yksityisten että julkisten organisaatioiden painivan samojen ongelmien parissa.

– Aiemmin ajateltiin, ettei kuntaorganisaatio tarvitse strategiaa, sillä lainsäädäntö määrittää kunnan tehtävät. Kunnat kuitenkin kilpailevat keskenään enemmän kuin koskaan aiemmin saadakseen yrityksiä alueelleen, sitä kautta uusia työpaikkoja ja toisaalta osaavaa työvoimaa sekä riittävästi koulutuspaikkoja. Näen kuntien välisessä kilpailussa paljon samankaltaisuutta yritysten väliseen kilpailuun, Einola toteaa.

Yhteinen ymmärrys löytyy vain vuoropuhelulla

Sekä julkisten että yksityisten organisaatioiden hurja muutosvauhti nostaa esiin uusia jännitteitä, joiden välillä organisaatioiden on kyettävä tasapainoilemaan ja rakentamaan yhteistä ymmärrystä halutusta suunnasta. Osallistumisen mahdollistavat käytännöt ja työkalut luovat pohjan tasapainon löytämiselle.

– Irralliset visiolausekkeet ja arvot, jotka sopisivat mille tahansa organisaatiolle, eivät auta eteenpäin. Organisaation on kyettävä aitoon vuoropuheluun ydinosaamisestaan, asiakaslupauksistaan, toiminnan logiikasta sekä tavoitteista, mittareista ja toimenpiteistä, joihin organisaatio sitoutuu.  Lopuksi tehty työ tulee kyetä tiivistämään siten, että jokainen organisaatiossa voi muistaa ja sitoutua keskeisiin tavoitteisiin.

Einola on kerännyt laajan etnografisen aineiston Vaasan kaupungin strategiatyöstä vuosina 2012–2018. Hän on suunnitellut ja toteuttanut yli 100 strategiatyöpajaa kaupunkiorganisaation eri tasoilla. Vaasan kaupungin ”Pohjolan energiapääkaupunki” strategiatyön kuvaus on julkaistu Vaasan yliopiston professori Marko Kohtamäen ja tutkija Suvi Einolan kirjoittamana opetusesimerkkinä maailman eniten myydyssä strategia-alan kirjassa Exploring Strategy.

Väitöstilaisuus

Sairaanhoitaja (ylempi AMK) Suvi Einolan sosiaali- ja terveyshallintotieteen alaan kuuluva väitöskirjatutkimus”The interplay between the sociomaterial, cognitive and paradox views in the field of strategy as practice” tarkastetaan perjantaina 8.6.2018 klo 12 alkaen auditorio Nississä (Tritonia, Vaasan yliopisto).

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Timo Pihkala (Lappeenrannan teknillinen yliopisto) ja kustoksena professori Pirkko Vartiainen. Väitöstilaisuus on suomenkielinen.

Lisätiedot

Suvi Einola, puh. 040 5630507, suvi.einola(at)uwasa.fi

Einola, Suvi (2018): The interplay between the sociomaterial, cognitive and paradox views in the field of strategy as practice : “How can we know what we think until we see what we do”. Acta Wasaensia 402. Väitöskirja. Vaasan yliopisto. University of Vaasa.

Julkaisun pdf ja tilaukset: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-476-813-9

Väittelijän tiedot

Suvi Einola on syntynyt Kauhajoella vuonna 1975. Hän on kirjoittanut ylioppilaaksi Kauhajoen lukiosta vuonna 1994 ja valmistunut sairaanhoitajaksi Oulun ammattikorkeakoulusta vuonna 1998. Hän suoritti ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (sairaanhoitaja YAMK) johtamisen ja kehittämisen koulutusohjelmassa vuonna 2012.

Suvi Einola on toiminut vuosina 2012–2016 Vaasan kaupungin kehittämissuunnittelijana ja vuodesta 2016 lähtien HR-controllerin tehtävissä Vaasan kaupungin teknillisellä toimialalla. Einola on vuosina 2013–2018 toiminut myös projektitutkijana Vaasan yliopistossa. Einola on lisäksi toteuttanut lukuisia strategiakonsultointeja sekä yksityisissä että julkisissa organisaatioissa. Hän on myös toiminut työnohjaajana vuodesta 2003 lähtien.

Tällä hetkellä Einola työskentelee tutkijana Vaasan yliopistossa, jossa hän toimii projektipäällikkönä kehittävän tutkimuksen LuoKe-hankkeessa, jossa rakennetaan Etelä-Pohjanmaan uudelle maakuntaorganisaatiolle henkilöstöohjelmaa osallistaen ja valmennetaan esimiehiä sote- ja maakuntauudistuksen tuomaan muutokseen. Lisäksi Einola työskentelee Vaasan kaupungin HR-controllerina.

Mitä mieltä olit jutusta?