Väitös: Ei arkajaloille? – neuvoja projektimarkkinointiin Nigeriassa

Uutisen oletuskuva
Isau Ganiyun väitöskirja keskittyy Nigeriassa meneillään olevaan turbulenssiin sekä pohjoismaisten projektimarkkinoijien näkemyksiin liiketoimintaympäristön epävarmuudesta ja sen hallinnasta.

Liiketoimintaympäristön epävarmuus Nigeriassa liittyy esimerkiksi korruptioon, kidnappauksien ja Boko Haramin terrorihyökkäyksien uhkaan.
Korruptiota, kidnappauksia ja Boko Haramin uhka? Väitöskirjan mukaan projektimarkkinoija tarvitsee Nigeriassa hyvää maatietämystä. Turvallisuuspalveluiden ja tiettyjen alueiden välttäminen auttaa. Kuva: World Bank

Yleisen käsityksen mukaan yritykset ovat nyt siirtämässä huomiotaan Afrikan markkinoille runsaiden tuottojen toivossa.  Onnistuakseen Afrikassa yrityksen täytyy kuitenkin saavuttaa ensin menestystä Nigeriassa, joka on mantereen suurin talousalue.   Maan merkitystä kuvaakin hyvin sanonta ”jos se toimii Nigeriassa, se toimii myös missä tahansa muualla”.

– Vaikka Nigeria ei olekaan mikään arkajalkojen markkinapaikka, niin yrityksille on parempi vaihtoehto olla mukana Nigerian markkinoilla kuin olla sieltä poissa, sanoo Ganiyu, joka väittelee Vaasan yliopistossa.

Nigeriaa voidaankin luonnehtia maaksi, johon liittyy epävarmuutta ja riskiä. Onnistuakseen yritysten pitää tietää kuinka näitä riskejä voidaan hallita sekä välttää.

Pohjoismaisten yritysten riskienhallintaa Nigeriassa

Isau Ganiyu haastatteli tutkimukseensa Nigeriassa projektimarkkinointia harjoittavien pohjoismaisten yritysten johtajia. Tutkimuksen aiheena oli markkinoijien näkemys epävarmuudesta sekä ymmärryksen rakentaminen riskinhallinnasta kyseisissä olosuhteissa.

Liiketoimintaympäristön haasteellisuuteen vaikuttavat myös uhkakuvat liittyen Boko Haramin toimintaan sekä kidnappauksiin.

Väitöstutkimuksen tulokset ovat hyödyllisiä suomalaisille tai pohjoismaisille projektimarkkinoinnin yrityksille, joille Nigeria olisi potentiaalinen kohdemaa.

– Projektimarkkinoijalla täytyy olla tietoa koko kohdemaasta voidakseen päättää mille markkinoille kannattaa pyrkiä ja mille ei, sanoo Ganiyu.

Hän muistuttaa, että vaikka Boko Haramin tekemien terroristi-iskujen ja kidnappausten uhat liitetään Nigeriaan, ne rajoittuvat kuitenkin tiettyihin alueisiin Nigeriassa.

– Yritykset sopeutuvat turbulenssiin hyödyntämällä yritysten tarjoamia turvallisuuspalveluja, eli sekä turvallisuuteen liittyvää tietoa että suojelupalveluja, välttämällä haasteellisia alueita sekä rajoittamalla projektimarkkinointia turvallisiin alueisiin, Ganiyu kertoo.

Pohjoismaiset yritykset ovat pystyneet sopeutumaan turbulenssiin, koska he ovat lokalisoineet toimintojaan sulautuakseen paikalliseen liiketoimintaympäristöön sekä hankkiakseen ja hyödyntääkseen paikallista tietoa eli paikallisia kyvykkyyksiä.

– Yritykset voivat hankkia paikallista osaamista palkkaamalla nigerialaisen henkilön, jolla on syvällistä tietoa liiketoimintaympäristöstä tai ekspatriaatin, joka on elänyt Nigeriassa niin kauan, että hänelle on kertynyt paikallista osaamista, sanoo Ganiyu.

Kuinka välttää korruptiota?

Tutkimuksessa havaittiin myös, että yritykset voivat ehkäistä korrupiota keskittymällä yksityisen sektorin projekteihin Nigeriassa ja välttämällä julkisen sektorin projekteja, joita pidetään yleisesti korruptoituneempina.

Nigerian julkisen sektorin projekteissa projektimarkkinointia harjoittavat yritykset käyttävät kansainvälisiä projektikonsultteja turvatakseen asemaansa.

Tutkimuksen mukaan projektien luonne on myös tärkeää. Tutkimuksessa havaittiin, että yritysten kannatti toimia vain avaimet käteen -projekteissa välttääkseen osaprojekteihin liittyviä riskejä.

– Kun nämä asiat ottaa huomioon, projektimarkkinointiin Nigeriassa liittyvät riskit pienenevät, sanoo Ganiyu.

Väitöstiedot

KTM Isau Ganiyun markkinoinnin alaan kuuluva väitöstutkimus “Host-society uncertainty and risk management in Nigeria: Nordic project marketers’ sensemaking under examination” tarkastetaan torstaina 17.3.2016 klo 14 Vaasan yliopiston Nissi -auditoriossa (K218, Tritonia).

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii PhD Richard Owusu (Linnaeus University, Ruotsi) ja kustoksena professori Martti Laaksonen Vaasan yliopistosta. Väitöstilaisuus on englanninkielinen.

Lisätiedot

Isau Ganiyu, p. 046 6622 008, sähköposti: isau.ganiyu(at)student.uwasa.fi

Ganiyu, Isau (2016). Host-society uncertainty and risk management in Nigeria: Nordic project marketers’ sensemaking under examination. Acta Wasaensia 344.

Väitöskirjan tilaukset ja pdf

Mitä mieltä olit jutusta?