Väitös: Asenne ratkaisee – onko luottamusmies yksityisellä terveyspalvelualalla voimavara ...

Uutisen oletuskuva
Yksityisellä terveyspalvelualalla työntekijöiden on haasteellista löytää keskuudestaan luottamusmiestä. Työntekijät eivät ole aina riittävän kiinnostuneita työehtoihin liittyvistä asioista tai heillä ei ole uskallusta ryhtyä luottamusmieheksi. Työnantajakin saattaa suhtautua luottamusmiehen valintaan kielteisesti. Syynä on esimerkiksi se, että työpaikalla on epäselvää, mitä luottamusmiestehtävä tarkoittaa.

HTM Päivi Kukkola tutki sosiaali- ja terveyshallintotieteen väitöskirjassaan, miten luottamusmiesjärjestelmä yksityisellä terveyspalvelualalla toimii.
Päivi Kukkola väittelee Vaasan yliopistossa torstaina 31. toukokuuta.

Keskeisenä tutkimustuloksena oli, että toimivasta luottamusmiesjärjestelmästä hyötyvät sekä työntekijä että työnantaja.  Luottamusmies on näillä työpaikoilla olennainen osa organisaation toimintaa. Yhteisenä tavoitteena oli se, että sekä yritys että henkilöstö voivat hyvin. Tavoitteeseen on mahdoton päästä, jos osapuolet kokevat olevansa toisensa vihollisia.

– Hyvä yhteistyö, yhdessä tekeminen, arvostus, luottamus sekä luottamusmiehen riittävät toimintaedellytykset tehtävän hoitamiseen korostuivat työpaikoilla, joissa luottamusmiesjärjestelmä toimi, sanoo Vaasan yliopistossa väittelevä Päivi Kukkola.

Kukkolan väitöskirjaa varten tekemistä haastatteluista kävi ilmi, että kaikilla työpaikoilla luottamusmiestä ei mielletä yhteistyökumppaniksi, ja luottamusmies kokee olevansa välttämätön paha. Tutkimukseen osallistunut haastateltava kuvaa tilannetta näin:

”Luottamusmies nähdään viel tosi monessa paikassa uhkana, et se on jollakin tavalla uhka sen yrityksen menestykselle… nähään et se on edelleen semmonen, barrikadeilla riehuva, punasta lippua liehuttava yksilö, jonka tehtävä vaan on hankaloittaa, ja oikeesti se tehtävähän on ihan päinvastanen.”

Sote-uudistuksen ja valinnanvapauden myötä yritykset saavat nykyistä tärkeämmän roolin terveyspalvelujen tuottajina. Yleisessä työmarkkinakeskustelussa on esillä paikallisen sopimisen lisääminen ja vahvistaminen. Siihen tarvitaan luottamusta ja hyvää yhteistyötä.

– Mitä tapahtuu niillä työpaikoilla, joilla luottamusmiesjärjestelmää ei saada toimimaan? Kukkola kysyy.

Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on systeemiteoria, jonka avulla ilmiötä pyrittiin hahmottamaan ja ymmärtämään kokonaisuutena. Koska kyseessä on laadullinen tutkimus, ei tuloksia voi yleistää. Tulokset ovat 25 haasteltavan näkemyksiä ja kokemuksia asiasta. Kohderyhminä olivat yksityisen terveyspalvelualan toimijoiden luottamusmiehet, työnantajan edustajat sekä työnantaja- ja työntekijäliittojen edustajat. Tutkimusta voi hyödyntää luottamusmiesjärjestelmän kehittämisessä sekä siihen liittyvässä keskustelussa.

Lisätiedot

Päivi Kukkola, puh. 040 3540783, paivi.kukkola(ät)student.uwasa.fi

Kukkola, Päivi (2018): Luottamusmiesjärjestelmä systeemisenä ilmiönä – tarkastelussa yksityisen terveyspalvelualan luottamusmiesjärjestelmä. Acta Wasaensia 399. Väitöskirja. Vaasan yliopisto.

Julkaisun pdf: http://osuva.uwasa.fi/bitstream/handle/10024/7195/978-952-476-807-8.pdf

Julkaisun tilaukset: https://verkkokauppa.juvenes.fi/tuote/24679/

Väittelijän tiedot

Päivi Kukkola on syntynyt vuonna 1976 Kauhavalla. Hän on suorittanut hammashuoltajan tutkinnon Helsingin IV terveydenhuolto-oppilaitoksessa vuonna 1997 ja suuhygienistin AMK-tutkinnon Turun ammattikorkeakoulussa vuonna 2007. Hän valmistui hallintotieteiden maisteriksi Vaasan yliopistossa vuonna 2012. Hänellä on myös suorittanut ammatillisen opettajan koulutuksen HAMK ammatillisessa opettajakorkeakoulussa vuonna 2014.

Kukkola on viimeiset kymmenen vuotta toiminut Tehyn järjestöasiantuntijana. Tätä ennen hän on työskennellyt suuhygienistinä ja hammashoitajana sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Hän on myös puolen vuoden ajan toiminut opettajana lähihoitajakoulutuksessa. Kukkola asuu nykyisin pääkaupunkiseudulla.

Väitöstilaisuus

HTM Päivi Kukkolan sosiaali- ja terveyshallintotieteen alaan kuuluva väitöskirjatutkimus ”Luottamusjärjestelmä systeemisenä ilmiönä – Tarkastelussa yksityisen terveyspalvelualan luottamusmiesjärjestelmä” tarkastetaan torstaina 31.5.2018 klo 12 alkaen auditorio Kurténissa Vaasan yliopiston päärakennus Tervahovissa.

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii dosentti, FT Harri Jalonen (Turun ammattikorkeakoulu) ja kustoksena professori Pirkko Vartiainen Vaasan yliopistosta.

Mitä mieltä olit jutusta?