Väitös 9.11. Naispuolinen talousjohtaja tiedottaa enemmän

Uutisen oletuskuva
Kauppatieteiden maisteri Aminah Nalikan laskentatoimen ja rahoituksen alaan kuuluva väitöskirja ”Essays on Information Disclosure in Company Annual Reports: Evidence from Finland and the United Kingdom” tarkastustilaisuus järjestetään perjantaina 9.11. klo 12.00 alkaen Tervahovin Kurtén-salissa.

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Merridee Bujaki (Ottawan yliopisto, Kanada) ja kustoksena professori Erkki K. Laitinen (Vaasan yliopisto).

Nalikan väitöskirja tutkii informaation esittämistä yritysten vuosikertomuksissa. Väitöskirjassa tarkastellaan yrityksen informaation esittämistä eri näkökulmista.

Yrityskulttuuri vaikuttaa yritysten vuosikertomuksissa annettavan informaation määrään.

– Tiedon esittäminen lisääntyy joustavassa yrityskulttuurissa, mutta vähenee kun yrityskulttuurissa esiintyy kontrollia. Kaiken kaikkiaan tulokset viittaavat siihen, että yrityskulttuuri pitkälti määrää ja selittää yrityksen valintoja tiedottamisen suhteen, Nalikka kertoo.

Johtajiston sukupuoli vaikuttaa tiedottamisen avoimuuteen

Yrityskulttuurin ohella johdon sukupuoli vaikuttaa yrityksen jakaman vapaaehtoisen informaation määrään vuosikertomuksissa.

– Yritykset, joilla on naispuolinen talousjohtaja, esittävät enemmän vapaaehtoista informaatiota. Naispuolisella toimitusjohtajalla ja naispuolisilla hallituksen jäsenillä ei kuitenkaan ole merkittävää vaikutusta tiedon esittämisen määrään.

– Itse asiassa informaation esittäminen lisääntyy, kun hallituksessa on naispuolisia jäseniä ja kun yrityksellä on naispuolinen talousjohtaja, mutta vähenee, kun yrityksellä on naispuolinen toimitusjohtaja, Nalikka täydentää.

Nalikan mukaan johdon sukupuolella on vaikutusta myös yrityksen taloudelliseen tilanteeseen. Naispuoliset hallituksen jäsenet vähentävät yrityksen taloudellisen ahdingon todennäköisyyttä, kun taas naispuolinen toimitusjohtaja lisää sen todennäköisyyttä.

Julkaisu pdf-muodossa ja tilaukset

Mitä mieltä olit jutusta?