Väitös 7.6: Markkinakoko ja patenttimaksut ohjaavat investointitapoja

Uutisen oletuskuva
KTM Samuel Dadzien markkinoinnin alaan kuuluvan väitöskirjan Foreign Direct Investment Strategies and Performance of Foreign Subsidiaries in Ghana tarkastustilaisuus järjestetään torstaina 7.6.2012 klo 12 Kurtén-salissa (C203).

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Urmas Varblane (University of Tartu) ja kustoksena professori Jorma Larimo (Vaasan yliopisto).

Dadzien väitöstutkimuksessa tarkastellaan suorien tuotannollisten investointien strategioita ja tytäryhtiöiden suoriutumista Ghanassa.

Monikansallisten yritysten suorat investoinnit ulkomaille ovat nousseet merkittävään rooliin kansainvälisen liiketoiminnan tasaisen kasvun myötä kahden viime vuosikymmen aikana. Suorat investoinnit Etelä-Saharan alueelle Afrikassa ovat myös merkittävästi lisääntyneet.

Dadzien tutkimuksessa pyritään tunnistamaan monikansallisten yritysten strategiat ja selvittämään, kuinka ne vaikuttavat tytäryhtiöiden menestymiseen Ghanassa.

Korkea maariski ja korkeat patenttimaksut johtavat uuden yrityksen perustamiseen

Tulokset osoittavat, että suuri markkinakoko motivoi ulkomaisia yrityksiä suoriin investointeihin. Sen sijaan suuri kulttuurinen etäisyys heikentää motivaatiota.

– Tytäryhtiön perustamismuodon valintaan liittyen selvisi, että suuri yrityskoko, kansainvälinen kokemus ja suuri markkinakoko johtavat yritysostoilla kansainvälistymiseen, kun taas suuri kulttuurinen etäisyys, korkea maariski ja korkeat patenttimaksut johtavat täysin uuden yrityksen perustamisen suosimiseen, Dadzie kertoo.

Omistajuusmuodon valintaan liittyen tulokset osoittavat, että korkea sopimusriski johtaa kokonaan omistettujen tytäryhtiöiden suosimiseen.

– Historiallisilla sidoksilla ei näytä olevan vaikutusta perustamis- ja omistajuusmuodon valintaan tai menestymiseen Ghanassa.

Tutkimustulokset tarjoavat useita hyödyllisiä näkemyksiä ulkomaisten yritysten motiiveihin, perustamismuotoihin ja omistajuusvalintoihin toimittaessa Ghanan kontekstissa.

Tutkimusaineisto koostuu Ghanassa sijaitsevien ulkomaisten tuotantoyritysten johtajille lähetetystä kyselystä. Otos käsittää 75 ulkomaisten yritysten suoraa investointia Ghanaan vuosina 1994–2008.

Julkaisun tilaukset ja pdf

Mitä mieltä olit jutusta?