Väitös 29.3: Parempaa tuotteiden kehittämistä ja räätälöintiä yrityksen ...

Uutisen oletuskuva

Teknillisessä tiedekunnassa tarkastetaan maanantaina 29.3. tuotantotalouden alaan kuuluva M.Sc. AHM Shamsuzzohan väitöskirja Modular Product Development for Mass Customization (Modularisoitu tuotekehitys massaräätälöinnissä).

Väitöstilaisuus pidetään auditorio Nississä (Tritonia, Yliopistonranta 7, Vaasa) klo 12 alkaen. Vastaväittäjänä toimii professori Katja Hölttä-Otto Massachusetts-Dartmouthin yliopistosta (USA) ja kustoksena toimii professori Petri Helo.

Tutkimustiivistelmä

Shamsuzzohan väitöstutkimuksessa kehitetään tietojärjestelmien integraatiota asiakkaiden, suunnittelijoiden ja valmistajien kesken. Tarkoituksena on mahdollistaa asiakaskohtaisten tuotteiden valmistaminen.

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia, miten konfiguraatioprosesseja voidaan soveltaa tuotekehityskäytäntöihin ja miten niiden käyttökelpoisuutta voidaan selvittää asiakaskohtaisessa tuotannossa sekä miten eri tuotekehityksen mittarit integroidaan tukemaan markkinoilla oleva ratkaisuja ja vastaamaan yrityksen sisäisiä resursseja.

Tuotteiden asiakaskohtaiset ominaisuudet kasvavat jatkuvasti nykypäivän kilpaillussa toimintaympäristössä. Asiakaskohtaisten ominaisuuksien kehittäminen vaatii tuotekehitysprosessin ja liiketoimintastrategioiden uudelleenjärjestelyjä. Näin pystytään paremmin vastaamaan yksittäisten asiakkaiden tarpeisiin ja dynaamisiin tuotannon vaatimuksiin. Tuotteiden uudelleenkonfiguroinnissa vaaditaan tiiviimpää informaationvaihtoa tuotekehitykseen osallistuvilta sekä yrityksen sisällä että huomioiden yrityksen ulkopuoliset tekijät.

Tutkimuksen tuloksena luodaan suunnittelumalli. Sillä johdetaan konfiguraatioprosessia, joka kytkee yrityksen tiedonkulun hallintaprosessin ja eri tuotekehitysstrategiat yhteen. Tutkimus tuottaa sekä teoreettisesti merkittäviä että käytäntöä hyödyttäviä tuloksia. Erityisesti yritykset, jotka kehittävät tuotteittensa asiakaskohtaista räätälöintiä voivat hyödyntää väitöstutkimuksen tuloksia.

Tutkimuskysymyksiin haettiin vastauksia empiirisellä case-tutkimuksella. Tulokset on esitetty kuudessa artikkelissa.

AHM Shamsuzzoha (2010). Modular Product Development for Mass Customization. Acta Wasaensia No 220, Tuotantotalous 18. 193 sivua.

Julkaisun tilaus

Mitä mieltä olit jutusta?