Väitös 16.11.: Luottamus hallintoon helpottaa korruption vastaista taistelua

Uutisen oletuskuva
Hallintotieteiden maisteri Omoregie Charles Osifon julkisjohtamisen alaan kuuluva väitöskirja ”The Effects of Ethical Governance on Public Trust: A Comparative Analysis of Anti-Corruption Policies and Procedures in Nigeria, Ghana, and Cameroon” tarkastustilaisuus järjestetään perjantaina 16.11. klo 12.00 alkaen Tervahovin Kurtén-salissa.
(Kuva: flickrCC)

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimivat dosentti Amr Sabet (Högskolan Dalarn, Ruotsi) ja professori Markku Temmes (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Ari Salminen (Vaasan yliopisto).

Väitöskirja on vertaileva tutkimus korruption vastaisista toimintapolitiikoista ja menettelytavoista Nigeriassa, Ghanassa ja Kamerunissa. Tutkimuksessa Osifo käsittelee eettisen hallinnon vaikutusta viranomaisiin kohdistuvaan luottamukseen.

– Luottamusta voidaan analysoida eri näkökulmista. Tutkimukseni näkökulmana on korruption vastainen taistelu. Valitsin tutkimuskohteiksi Nigerian, Ghanan ja Kamerunin korruption vastaiset virastot. Vaikka näillä valtioilla on sama tavoite korruption vastaisessa työssä, ne ovat työssään eri kehitysvaiheissa ja niiden tulokset korruption torjunnassa ja yleisen luottamuksen lisäämisessä ovat erilaisia, selittää Osifo.

Eettinen hallinto eli hallinnon eettiset arvot ja eettinen toiminta on tärkeää. Yleisön luottamus julkista hallintoa kohtaan vaikuttaa vahvasti viranomaisten kykyyn toimia ja auttaa korruption vastaisen työn onnistumisessa. Lisäksi eettinen hallinto helpottaa korruption vastaisiin virastoihin kohdistuvien toiveiden ja odotusten toteuttamista.

Ghana toimii korruptiota vastaan

– Kun vertailin kolmea maata, Ghanassa korruption vastainen toiminta on parhaiten linjassa eettisen hallinnon vaatimusten kanssa. Nigeria puolestaan suoriutuu kohtuullisesti, kun taas Kamerun heikosti, Osifo kertoo.

Osifon tulosta tukee luottamus korruption vastaisia virastoja kohtaan kyseisissä maissa. Organisaatioiden kohdalla korkein luottamus kohdistuu Ghanan ihmisoikeuksia ja hallinnollista oikeudenmukaisuutta turvaavaan organisaatioon CHRAJ:han. Seuraavaksi sijoittuu Nigerian itsenäinen korruption vastainen komissio ICPC ja viimeiseksi Kamerunin kansallinen korruption vastainen komissio NACC. Organisaatioiden riippumattomuus on erittäin tärkeää, koska se vaikuttaa myönteisesti korruption vastaisen työn onnistumiseen.

Tutkimus perustuu dokumentteihin ja haastatteluihin. Hallinnon menettelytapoja tarkasteltiin virallisten dokumenttien pohjalta. Luottamusta hallintoon tutkittiin asiantuntijahaastatteluilla.

Julkaisun tilaukset ja väitöskirja pdf-muodossa

Mitä mieltä olit jutusta?