Väitös 15.8. matematiikan alalta Vaasan yliopistossa

Uutisen oletuskuva
M.Sc. Hendrik Luit Wietsman matematiikan alaan kuuluva väitöskirjatutkimus ”On Unitary Relations between Kreĭn Spaces” tarkastetaan keskiviikkona 15.8.2012 klo 12.00 alkaen Kurtén-auditoriossa, Tervahovissa.

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Vladimir Derkach (Donetsk National University, Ukraine) ja kustoksena professori Seppo Hassi (Vaasan yliopisto).

Wietsman väitöstutkimuksessa tarkastellaan Kreĭn-avaruuksien välisiä unitaarisia relaatioita.

Alankomaista, Beetsterzwaagin kylästä kotoisin oleva Wietsma on työskennellyt matematiikan opettajana ja tutkijana Vaasan yliopistossa pian viisi vuotta. 28-vuotias Wiestma on suorittanut maisterin tutkinnon matematiikan alalta Groningen yliopistosta. Matematiikassa Wietsmaa kiehtovat haasteet.

– Matematiikka on täsmällistä tiedettä, eikä perustu mielipiteisiin. Olen kiinnostunut siitä, miten matematiikka kehittyy ja myös siitä, millaisin keinoin erilaisia matemaattisia haasteita ratkotaan, Wiestma kertoo.

Tutkimuksessa kehitetään kaksi geometrisluontoista menetelmää, jotka tuottavat aiempaa yksityiskohtaisempaa tietoa Kreĭn-avaruuksien välisistä relaatioista.

Työn tuloksia sovelletaan laajoihin epäjatkuvien isometristen ja unitaaristen operaattoreiden luokkiin, joita tyypillisesti esiintyy osittaisdifferentiaaliyhtälöiden alueella tehtävässä tutkimuksessa.

Julkaisun tilaukset ja pdf

Mitä mieltä olit jutusta?