Väitös 15.4: Konenäkö mittaa materiaalien venymiä tehokkaasti, edullisesti ja ...

Uutisen oletuskuva

Teknillisessä tiedekunnassa tarkastetaan torstaina 15.4.2010 automaatiotekniikan alaan kuuluva DI Janne Koljosen väitöskirja Computer Vision and Optimization Methods Applied to the Measurements of In-Plane Deformations (Konenäkö- ja optimointimenetelmiä tasomaisten kappaleiden muodonmuutosten mittaamiseen).

Väitöstilaisuus pidetään Fabriikin salissa F651 (Yliopistonranta 7) klo 14 alkaen. Vastaväittäjänä toimii professori Colin Reeves Coventryn yliopistosta Iso-Britanniasta ja kustoksena toimii professori Jarmo Alander.

Tutkimustiivistelmä

Automaatiotekniikan alaan kuuluvassa väitöstutkimuksessa on kehitetty konenäkömenetelmiä, joilla materiaalitekniikassa tarvittavia venymämittauksia voidaan tehostaa. Tuloksena on konenäkömenetelmä ja tietokoneohjelma, joilla voidaan mitata tasomaisten kappaleiden venymiä ja niiden muutoksia vetokokeen aikana.

Vetokoe on materiaalitekniikassa yleisesti käytetty menetelmä materiaalien lujuusominaisuuksien selvittämiseen. Konenäön avulla kappaleessa esiintyviä venymiä voidaan mitata tehokkaasti, edullisesti ja automatisoidusti. Venymät ja niiden muutokset voidaan mitata joka kohdasta testikappaletta koko vetokokeen ajalta.

Koljonen esittää tutkimuksessaan menetelmän, jossa venymien mittaaminen perustuu koestettaviin kappaleisiin tehtävään satunnaiseen pistekuviointiin. Kuviointi tehdään yksinkertaisesti ruiskuttamalla maalia epätasaisesti. Konenäön avulla satunnaisen kuvion muutoksesta voidaan laskea kappaleen muodonmuutos ja venymät.

Tutkimuksessa kehitettiin useita menetelmiä, joilla laskenta-aikaa voidaan vähentää mittaustarkkuudesta tinkimättä. Tehostusmenetelmät perustuvat muun muassa laskentaparametrien automaattiseen säätöön ja optimointiin evoluutioalgoritmeilla. Evoluutioalgoritmit ovat numeerisia optimointimenetelmiä, jotka hyödyntävät ratkaisun etsinnässä evoluutioteoriasta tuttuja menetelmiä kuten luonnonvalintaa ja risteytystä.

Janne Koljonen (2010). Computer Vision and Optimization Methods Applied to the Measurements of In-Plane Deformations. Acta Wasaensia No 219. 209 sivua.

Julkaisun tilaus

Mitä mieltä olit jutusta?