Väitös 10.12.: Amerikkalaiset automallit yksinkertaisimpia koota

Uutisen oletuskuva
Kauppatieteiden maisteri Mikael Ehrsin tuotantotalouden alaan kuuluva väitöskirja ”Is the Automotive Industry Using Design-for-Assembly Anymore? A Statistical Analysis of Repair Data” tarkastustilaisuus järjestetään maanantaina 10.12. klo 12.00 alkaen Tritonian Nissi-salissa.
(Kuva: flickrCC)

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Kim Hua Tan (Nottingham University Business School) ja kustoksena professori Petri Helo (Vaasan yliopisto).

Ehrsin väitöskirja tarkastelee sitä, käyttääkö autoteollisuus Design-for-Assembly (DFA eli kokoonpano-orientoitunut suunnittelu) -menetelmää. Kyseessä on tilastollinen analyysi kunnossapitodatasta.

Lähitulevaisuudessa uudet autonvalmistajat Kiinasta ja Intiasta haastavat vanhempien teollisuusmaiden autonvalmistajat. Innovatiivisten suunnittelumenetelmien käyttö voisi kuitenkin muodostaa vahvan kilpailuedun haasteeseen vastaamisessa, kertoo Ehrs.

Ehrsin mukaan keskimääräisen auton kokoonpanoaika on kasvamassa. Tämä johtuu siitä, että autoteollisuus käyttää yleiskäyttöisiä moduuleja, jotka eivät seuraa DFA-suunnittelun menetelmiä. Se osoittaa toimitusketjun globaalia luonnetta ja toimittajien kasvavaa merkitystä komponenttisuunnittelussa.

Jotta autoteollisuus voisi käyttää laajasti moduuleita ja saisi samalla aikaiseksi kustannussäästöjä, toimittajilla olisi oltava valmiuksia käyttää DFA:ta eli kokoonpano-orientoitunutta suunnittelua.

– Pohjoisamerikkalaiset mallit ovat yksinkertaisimpia koota. Amerikkalaisten autonvalmistajien osaaminen onkin tunnustettava. Niiden mallien käyttö voi tarjota myös alihankintateollisuudelle kyvyn luoda kustannustehokkaampia moduuleja. Tämä on tärkeää etenkin nykyisessä tiukassa kilpailutilanteessa, Ehrs muistuttaa.

Ehrs tutki korjausaikadataa 20 vuoden aikajaksolla ja vertasi yli 300 sedan-mallin tietoja Aasiasta, Euroopasta ja USA:sta tilastollisesti tuotteittain ja yrityksittäin. Kirjallisuuskatsauksen ja autoteollisuuden asiantuntijahaastatteluiden avulla hän pystyi havaitsemaan positiivisen riippuvuuden nopean kokoonpanon ja nopean purkamisen välillä.

Julkaisun tilaukset ja pdf

Mitä mieltä olit jutusta?