Vaasan yliopistossa 5 000. sähköinen tentti

Uutisen oletuskuva
Torstaina 10. tammikuuta 2019 suoritettiin Vaasan yliopiston 5 000. sähköinen tentti. Vaasan yliopistossa on käytössä sähköisen tenttimisen järjestelmä EXAM, jota käyttää valtakunnallisesti 27 korkeakoulua.
5 000. sähköisen tentin suorittaja oli 2. vuoden kauppatieteiden opiskelija Aino Rahikainen. Tentti oli hänelle ensimmäinen EXAM-tentti ja kokemuksesta jäi positiivinen tunnelma.

5 000. EXAM-tentin suorittaja oli 2. vuoden kauppatieteiden opiskelija Aino Rahikainen. Torstain tentti oli hänelle ensimmäinen EXAM-tentti ja kokemuksesta jäi positiivinen tunnelma. Järjestelmän käyttö on helppoa ja kätevää ja erityisesti sen joustavuus saa paljon kiitosta.

– Minulla oli ennen joulua varsin paljon opiskeltavaa ja koin, että tarvitsen lisää aikaa tenttiin valmistautumiseen. Päätin siis siirtää tenttiajankohtaa tähän alkuvuoteen ja se onnistui todella helposti. Näin alkuvuodesta tenttitilassa oli hyvin rauhallista, eikä muiden tenttijöiden toiminta häirinnyt.

Rahikaisen tekemässä tentissä kyseessä oli monivalintakysymyksiä ja aukkotehtävää hyödyntävä tentti, joka hänen mielestään sopii varsin hyvin sähköisesti tentittäväksi. Yleisesti monivalintakysymys-tentit ovat hänen mielestään selkeä tenttiryhmä, jotka voisi siirtää sähköisesti tentittäväksi. Myös essee-kysymystentit olisivat mielekkäämpiä kirjoittaa koneella kuin käsin.

Aino Rahikaisella on tulossa kevään aikana muitakin EXAM-tenttejä, joista hän on mielissään.

– Sähköinen tenttiminen, oli se sitten EXAMssa tai Moodlessa, on mielestäni se suunta, mihin tulisi siirtyä. Toivottavasti opettajat lähtevät kehittämään opetustaan rohkeasti, eivätkä jää liikaa tuttuun ja turvalliseen.

”Opettajien toiveita huomioiva työkalu”

Yliopistonlehtori Mika Ylisen Johdon laskentatoimen tentti oli niin ikään hänen ensimmäinen yleinen tenttinsä EXAM:ssa. Järjestelmä tosin oli tuttu jo kypsyysnäytteiden myötä.

Halusin, että opiskelijoilla olisi mahdollisuus hyödyntää Exceliä tentin aikana. Kyseessä on johdon laskentatoimen peruskurssi, ja kurssin harjoitusten laskemisessa Excel on tärkeä työkalu. Excel on myös työelämän näkökulmasta erittäin keskeinen ohjelma, joten halusin samalla motivoida opiskelijoita Excelin käytön opetteluun ja hyödyntämiseen, Ylinen pohjustaa tentin toteuttamista EXAM -järjestelmässä.

Hän kehuu järjestelmän joustavuutta ja toivoo opiskelijoiden tulevan tenttiin paremmin valmistautuneena, koska he ovat itse pystyneet määrittelemään omaan aikatauluun sopivan tenttiajan. Ylinen kehuu erityisesti tarkastusprosessin tehostumisesta automaattisen tarkastus-toiminnon myötä.

– Examin avulla tenttien tarkastusprosessia on mahdollista tehostaa huomattavasti. Tämä on erityisen hyödyllistä opettajille, kun kyse isoista massakursseista, kuten tässä minun tapauksessani. Tämä on mielestäni myös opiskelijoiden etu, koska arvosanat kurssista on tällöin mahdollista saada nopeammin.

Ylinen kokee EXAM-järjestelmän palvelevan hyvin hänen kurssin vaatimuksia. Erilaisia käyttökokemuksia tarvitaan, jotta kehittämistyötä voidaan tehdä ja jotta siitä saadaan paremmin opettajien toiveita huomioiva työkalu. Hän kannustaakin opettajia testaamaan EXAMia hyvillä mielin.

– Kokemukseni ovat erittäin positiivia. EXAMin käytön aloittaminen ei ole vaikeaa ja aina, kun olen tukea tarvinnut, olen sitä saanut EXAM-vastaava Henna Toivolalta. Suurin haaste kohdallani oli tentin huolellisen suunnittelun ja luomisen edellyttämät ajalliset panostukset. Tenttiin tulee luoda riittävän iso "tehtäväpankki", josta järjestelmä arpoo jokaiselle opiskelijalle erilaisista kysymyksistä koostuvan tentin.  Tämän uhrattu aika tulee säästymään kuitenkin myöhemmin moninkertaisesti.

Tulevaisuudessa tenttejä eri puolilla Suomea

Järjestelmän käyttö aloitettiin Vaasan yliopistossa syyskuussa 2016 kuudella tenttikoneella. Helmikuussa 2018 resursseja kasvatettiin ja uusi, 25 koneen tenttiluokka avattiin. Parempien resurssien myötä sähköinen tenttiminen on lisääntynyt tasaiseen tahtiin. Vanhassa luokassa, kuuden koneen voimin, tehtiin kahden vuoden aikana noin 1000 tenttiä, kun taas uudessa tilassa vuoden 2018 aikana tenttejä tehtiin jo noin 3 900 kappaletta.

Isompi tila mahdollistaa useamman kurssin yhtäaikaisen tenttimisen, mutta myös suurempien tenttien toteuttamisen sähköisessä muodossa. Aiemmin tentittiin lähinnä kypsyysnäytteitä ja henkilökohtaisia tenttejä sekä pienempiä kursseja, kun taas viime vuoden suurin yksittäinen tentti sai 430 suoritusta. Uusi tila tarjoaa yliopistollemme resurssit pitkälle tulevaisuuteen, koska tämän hetken kapasiteetti mahdollistaa näillä aukioloajoilla viikossa jopa 525 kolmen tunnin tenttiä.

Vaasan yliopisto haluaa tarjota joustavia opiskelumahdollisuuksia, johon EXAM on yksi työkalu. Järjestelmä ei ole aikaan sidottu vaan tentti voi olla auki esimerkiksi 2-4 viikkoa tai mahdollisesti jopa koko lukukauden, jolloin opiskelija voi itse sovittaa tentin paremmin omaan aikatauluunsa. Tällä hetkellä tenttiminen onnistuu ainoastaan sen korkeakoulun tiloissa, jonka opiskelijasta on kyse, mutta tulevaisuudessa Vaasan yliopiston opiskelijat voivat tenttiä myös muualla päin Suomea. Tämä on asia, jota opiskelijat eniten toivovat ja jonka käyttöönotto myös palvelee yliopistoa tulevaisuudessa. Opintojen joustava suorittaminen maantieteellisesti tukee opiskelijoiden opintojen etenemistä ja täten myös valmistumista.

Yliopiston yleinen linjaus on, että sähköistä tenttimistä lisätään. Tätä linjausta tukemaan syksyllä 2018 yliopiston Tutkimus- ja koulutusneuvosto teki päätöksen kandidaatin tutkinnon kypsyysnäytteiden siirtymisestä pääsääntöisesti sähköisiksi 1.1.2019 lähtien. Järjestelmän aseman vakiintumisen myötä seuraava askel on alkaa miettiä tapoja, miten saada EXAMin käyttö jakautumaan tasaisimmin lukuvuodelle. Yksi lähestymiskulma tähän on kesäajan opiskelun mahdollistaminen.

Lisätietoja: Henna Toivola, EXAM-vastaava, henna.toivola(at)uwasa.fi, p. 029 4498 186

Teksti ja kuva: Henna Toivola

Mitä mieltä olit jutusta?