Vaasan yliopiston viestinnän professorit mukana uudessa Twitter-kirjassa - teemana #hashtagit

Uutisen oletuskuva
Torstaina julkaistiin ensimmäinen suomenkielinen tutkimuskirja Twitteristä, jonka kirjoittajajoukkoon kuuluvat myös Vaasan yliopiston viestinnän professorit Merja Koskela ja Tanja Sihvonen.
Sihvonen ja Koskela tarkastelevat vertaisarvioidun Twitter viestintänä -kirjan artikkelissaan aihetunnisteita eli hashtageja ja niiden eri tehtäviä.
Twitter viestintänä on ensimmäinen tutkimukseen perustuva kirja Twitteristä viestinnällisenä ilmiönä ja viestinnän välineenä.

– Aihetunniste eli #hashtag aloitti leviämisensä Twitterin kautta, mutta se on laajassa käytössä muissakin sosiaalisen median välineissä, sanoo professori Koskela.

Hashtagit kokoavat yhteen laajoja, polveilevia keskusteluketjuja sekä hetkellisiä ja moneen suuntaan joustavia yhteisöjä. Aihetunnisteiden käyttö lävistää kaikkia sosiaalisen median alustoja ja tuo erillisissä ympäristöissä julkaistut sisällöt myös yhteyteen toistensa kanssa. Professorien mukaan eri alustoilla tapahtuvan viestinnän tarkasteleminen hashtagien avulla antaakin mahdollisuuden tutkia sosiaalista mediaa ikään kuin poikkileikkauksien tai kairausnäytteiden avulla.

Huumoria aihetunnisteilla

Hashtagit yhdistävät viestejä keskusteluareenoiksi, mutta niillä voi myös ilmentää kielellistä luovuutta.

– Tiukatkaan reunaehdot, kuten Twitterin 140 merkin raja, eivät juuri rajoita kielenkäyttäjien luovuutta, vaan antavat sille puitteet, joissa toimia. Vaikka aihetunniste eli hashtag periaatteessa ilmaisee viestin aiheen ja tekee siitä löydettävän, sillä voidaan myös osoittaa muita asioita, kuten yhteenkuuluvuutta tiettyyn ryhmään tai huumoria.

Koskelan ja Sihvosen mukaan hashtagien merkitys sosiaalisessa mediassa tapahtuvalle toiminnalle on jatkuvasti muuttuva ja saa erilaisia painotuksia eri ympäristöissä.

Twitter viestintänä –kirja arvioi suositun yhteisöpalvelun yhteiskunnallista merkitystä eri näkökulmista. Kirjan ovat toimittaneet Pekka Isotalus, Jari Jussila ja Janne Matikainen ja sen on julkaissut Vastapaino. Kirjassa valotetaan politiikan ja Twitterin monisyisiä suhteita, uutismedioiden muuttunutta roolia sekä organisaatioiden ja yritysten uutta viestintämaisemaa somen aikakaudella. Teos on ensimmäinen tutkimukseen perustuva kirja Twitteristä viestinnällisenä ilmiönä ja viestinnän välineenä.

Pekka Isotalus, Jari Jussila & Janne Matikainen (toim.): Twitter viestintänä
296 s., Vastapaino 2018

@tviittikirja @univaasa

 

Mitä mieltä olit jutusta?