Vaasan yliopiston valtakunnallinen maine on noussut

Image
Vaasan yliopisto kuuluu maineeltaan kovimpien nousijoiden joukkoon Suomessa. Tämä tulee ilmi T-Median toteuttamassa yliopistojen Luottamus & Maine 2024 -tutkimuksessa. Maineella on suora yhteys siihen, kuinka luotettavana yliopisto koetaan. Tutkimus tehtiin sekä valtakunnallisesti että alueellisesti.

Vaasan yliopiston maineprofiilissa on tapahtunut nousua kauttaaltaan. Suurin laadullinen muutos on tapahtunut hallinnon mielikuvissa. Tämä osa-alue mittaa suuren yleisön käsityksiä johtamisen ja organisaation avoimuudesta.

Sekä valtakunnallisesti että alueellisesti luotetaan siihen, että yliopistolla on kyky kouluttaa osaavia ihmisiä. Arvosana on tukevasti erinomainen Vaasassa. Myös käsitykset yliopiston roolista yhteiskunnan hyvinvoinnin edistäjänä ja laadukkaan tieteellisen tutkimuksen tekijänä ovat nousseet ja saivat hyvät arviot sekä valtakunnallisesti että alueellisesti.

Alueelliseen tutkimukseen osallistuivat vaasalaisten lisäksi myös Kokkolan ja Seinäjoen asukkaat. Jokaisen kolmen kohdekaupungin asukkaat luottavat yliopistoon ja ovat valmiita suosittelemaan sitä myös muille.

Kokonaismaineella on vaikutusta sidosryhmätukeen. Tutkimustulosten mukaan sidosryhmätuessa on ilmennyt suotuisaa kehitystä suhteessa aiempien vuosien mittausten tasoon.

– Yliopiston koko henkilökunta ansaitsee kiitoksen siitä, että Vaasan yliopiston maine on kasvanut suuren yleisön parissa. Olemme pystyneet parantamaan tuotteiden ja palveluiden laatua sekä viestintää innovaatioista ja vastuullisuudestamme. Tähän panostamme jatkossakin, Vaasan yliopiston rehtori Minna Martikainen toteaa.   

Luottamus&Maine -tutkimusten tavoitteena on selvittää suomalaisten yliopistojen mainetta kansalaisten keskuudessa. Erikoistutkimuksessa oli vuonna 2024 mukana kaikki Suomen 14 yliopistoa. Suomen hyvämaineisimmat olivat Lappeenrannan – Lahden teknillinen yliopisto LUT, Maanpuolustuskorkeakoulu ja Aalto-yliopisto. Tutkimukseen osallistui kaiken kaikkiaan 2 137 eri ikäistä ja eri puolilla maata asuvaa suomalaista. Vaasan yliopisto tutki ensimmäistä kertaa kansalaisten mielikuvia myös alueellisesti.

Lisätietoja: Rehtori Minna Martikainen, puh. 029 449 8611

Mitä mieltä olit jutusta?