Vaasan yliopiston uusi hallitus valittu

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopistokollegio on vahvistanut kokouksessaan 26.11.2013 Vaasan yliopiston uuden hallituksen jäsenten valinnat toimikaudeksi 1.1.2014–31.12.2017.

Vaasan yliopiston yliopistokollegio valitsi Vaasan yliopiston uuteen hallitukseen muut kuin yliopistoyhteisöä edustavat jäsenet kokouksessaan

10.9.2013. Kokouksessa 26.11.2013 yliopistokollegio vahvisti vielä yliopiston henkilökunnan valitsemien edustajien valinnat uuden hallituksen jäseniksi (vaalit 14.11.2013) sekä Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston valinnan uuden hallituksen opiskelijajäseneksi (kokous 18.11.2013).

Vaasan yliopiston hallituksessa on yhdeksän jäsentä, joista viisi tulee yliopiston ulkopuolelta ja neljä yliopistolta. Hallituksen toimikausi on neljä vuotta, mutta opiskelijajäsenen toimikausi on kaksivuotinen. Myös hallituksessa toista kautta jatkavan Pirkko Nuolijärven kausi on kaksi vuotta. Uusi hallitus järjestäytyy vielä tämän vuoden puolella ja valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan.

 

Vaasan yliopiston uusi hallitus 2014

Lars G. Hassel, professori, Uumajan yliopiston kauppakorkeakoulun rehtori

Petri Ingström, hallintopäällikkö/teknillinen tiedekunta, Vaasan yliopisto

Anne Korkiakoski, Kone Oy:n markkinointi- ja viestintäjohtaja

Merja Koskela, professori, Vaasan yliopisto

Pirkko Nuolijärvi, professori, Kotimaisten kielten keskuksen johtaja (1.1.2014–31.12.2015)

Turo Ranta, opiskelijajäsen, Vaasan yliopisto (1.1.2014–31.12.2015)

Heikki Uusitalo, ABB Oy:n teknologiajohtaja, divisioonan johtaja

Sami Vähämaa, professori, Vaasan yliopisto

Johnny Åkerholm, valtioneuvoston kanslian talousneuvoston talouspoliittinen asiantuntija

 

Lars G. Hassel

Professori Lars Hassel on Uumajan yliopiston kauppakorkeakoulun rehtori sekä laskentatoimen professori. Hän on ollut lukuisissa ulkomaisissa yliopistoissa pitkäaikaisena vierailijana. Viime vuosina hän on erikoistunut kestävien investointiratkaisujen tutkimukseen johtaessaan Mistra-säätiön rahoittamaa kansainvälistä tutkimusohjelmaa. Lars Hassel on väitellyt ja toiminut professorina Åbo Akademissa. Hassel on syntynyt vuonna 1950.

Petri Ingström

Petri Ingström toimii Vaasan yliopiston teknillisen tiedekunnan hallintopäällikkönä. Hänen vastuullaan ovat mm. tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnittelu, johtoryhmäasiat sekä asioiden valmistelu tiedekuntaneuvostolle ja dekaanille. Hän on syntynyt vuonna 1952.

Anne Korkiakoski

Kone Oy:n markkinointi- ja viestintäjohtaja Anne Korkiakoski on kauppatieteen maisteri Vaasan yliopistosta. Vuoden markkinointijohtajaksi 2012 valittu Korkiakoski on Koneen johtoryhmän jäsen ja vastaa yhtiön maailmanlaajuisesta markkinoinnista ja viestinnästä. Korkiakoski on aikaisemmin työskennellyt mm. Elisa Oyj:ssa ja Euro RSCG Nordicin toimitusjohtajana. Hän on syntynyt vuonna 1964.

Merja Koskela

Merja Koskela on soveltavan kielitieteen professori Vaasan yliopiston viestintätieteiden yksikössä. Hän on myös viestinnän monialaisen maisterikoulutusohjelman johtaja ja on toiminut koulutuksesta vastaavana vararehtorina vuosina 2003–2008 sekä filosofisen tiedekunnan dekaanina vuosina 2010–2011. Hän on syntynyt vuonna 1965.

Pirkko Nuolijärvi

Kotimaisten kielten keskuksen johtaja, professori Pirkko Nuolijärvi aloittaa jo toisen kautensa Vaasan yliopiston hallituksessa. Koulutukseltaan hän on filosofian tohtori. Aiemmin hän on työskennellyt mm. Helsingin kauppakorkeakoulun suomen kielen ja viestinnän apulaisprofessorina sekä Helsingin ja Uppsalan yliopistoissa. Hän on ollut Suomen Akatemian

hallituksen jäsen (2003­–2009) ja on parhaillaan oikeusministeriön alaisen kieliasiain neuvottelukunnan varapuheenjohtaja. Pirkko Nuolijärvi on Vaasan yliopiston kunniatohtori. Hän on syntynyt vuonna 1949.

Heikki Uusitalo

ABB Oy:n teknologiajohtaja, divisioonan johtaja Heikki Uusitalo on tehnyt monipuolisen kansainvälisen uran. Hän on myös tehnyt pitkään yhteistyötä Vaasan yliopiston sähkö- ja energiatekniikan yksikön kanssa. Uusitalolla on vankka hallinnon ja johtamisen kokemus, ja hän toimii Pohjanmaan kauppakamarin hallituksen 1. varapuheenjohtajana, VASEK Oy:n hallituksen varapuheenjohtajana ja Elinkeinoelämän keskusliiton Pohjanmaan aluejohtokunnan puheenjohtajana. Vaasalainen Uusitalo on koulutukseltaan diplomi-insinööri. Hän on syntynyt vuonna 1954.

Sami Vähämaa

Sami Vähämaa toimii laskentatoimen ja rahoituksen professorina ja yksikkövastaavana Vaasan yliopiston kauppatieteellisessä tiedekunnassa. Vähämaa on myös Turun kauppakorkeakoulun dosentti, Research Fellow saksalaisessa Kiel Institute for the World Economy –taloustutkimuslaitoksessa ja Liiketaloudellisen Aikakauskirjan päätoimittaja. Hän on aiemmin toiminut vierailevana professorina University of Central Floridassa Yhdysvalloissa sekä vieraillut tutkimustehtävissä Euroopan keskuspankissa. Vähämaa on saanut tutkimustoiminnastaan useita kansainvälisiä tiedepalkintoja. Hän on syntynyt vuonna 1977.

Johnny Åkerholm

Pitkän uran talouspolitiikan ja finanssiasioiden parissa tehnyt Johnny Åkerholm jäi viime vuonna eläkkeelle Pohjoismaiden investointipankin toimitusjohtajan tehtävistä. Tämän vuoden loppuun asti hän toimii valtioneuvoston kanslian talousneuvoston talouspoliittisena asiantuntijana. Koulutukseltaan hän on valtiotieteiden lisensiaatti ja kauppatieteiden maisteri. Hän on työskennellyt aiemmin mm. Suomen Pankissa, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin pääsihteerinä Lontoossa, valtiovarainministeriön alivaltiosihteerinä sekä Euroopan unionin talous- ja rahoituskomitean puheenjohtajana. Hän on syntynyt vuonna 1948.

Turo Ranta

Turo Ranta on toiminut Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan (VYY) talousjohtajan tehtävissä vuodesta 2011 lähtien ja aloittaa toisen kaksivuotiskautensa yliopiston hallituksessa. Ranta suorittaa kauppatieteiden maisterin opintoja Vaasan yliopistossa. Hän on syntynyt vuonna 1985.

 

Lisätietoja:

Yliopistokollegion puheenjohtaja, professori Martti Laaksonen, puh. 029 449 8465, martti.laaksonen@uwasa.fi

Mitä mieltä olit jutusta?